Grosbøllsagen er et tegn på folkekirkens opløsning]

KØBENHAVN:Balladen omkring den fritstillede sognepræst i Taarbæk, Thorkild Grosbøll, er et symptom på, at folkekirken er ved at gå i opløsning som bekendelseskirke. Det mener valgmenighedspræst i Århus Valgmenighed cand.theol. Anders Michael Hansen. Årsagen til opløsningen er ifølge valgmenighedspræsten et stadig stærkere modsætningsforhold mellem to modsætningspoler i både kirken og samfundet: spændingen mellem en post-kristen, modernistisk kultur og en bekendelsestro kristendom. - Uanset udfaldet af sagen er det en uløselig konflikt, fordi det er umuligt at opretholde en majoritetskirke og en bekendelsestro kirke i en og samme institution. De to poler bevæger sig længere og længere væk fra hinanden, uden at det dog nødvendigvis ender med en institutionel splittelse foreløbig, fordi alle har en interesse i at være en del af institutionen, siger Anders Michael Hansen. Han vil dog ikke blive overrasket, hvis der de kommende år vil opstå et stort antal nye fri- og valgmenigheder. Ifølge formanden for Indre Mission i Danmark, sognepræst Christian Poulsen, kan Grosbøllsagen enten få en positiv virkning for folkekirken eller ende med en kirkelig katastrofe. Det sidste vil være tilfældet, hvis Thorkild Grosbøll får lov til at fortsætte som præst i folkekirken. - Det ville være en kirkelig katastrofe, for så ville kirken svigte sit eget grundlag. Hvis kirken ikke længere tager sit eget trosgrundlag alvorligt, så er den holdt op med at være kirke, siger Christian Poulsen, som mener, at det er selve folkekirkens troværdighed som kirke, der står på spil. Derfor anser han det for sandsynligt, at Thorkild Grosbøll ikke får lov til at fortsætte som præst i folkekirken. Hvis sagen får den udgang, vil den ende med at være gavnlig for folkekirken, også selv om det får et større eller mindre antal medlemmer til at melde sig ud, mener han. - Det vil være positivt for kirken som helhed, hvis man får afklaret de spørgsmål, som sagen rejser, og hvis det medfører en ny besindelse på, hvad kirkens grundlag er, og hvad den er kirke for, siger Christian Poulsen. Domprovst for Viborg Arndt Jessen Hansen, som er medlem af den folkekirkelige forening Kirkeligt Centrum, mener, at Grosbøllsagen har stor betydning for folkekirken, fordi ”folkekirken står og falder med troen på Jesu opstandelse”. - Hvis ikke opstandelsen er sand, så er vi, som Paulus siger det, de ynkeligste af alle mennesker, siger Arndt Jessen Hansen. Han håber på, at en eventuel afskedigelse af Grosbøll vil medføre, at mange danskere vil spørge sig selv om, hvad det egentlig er, de selv tror på, også selv om det kan få mange mennesker til at overveje deres medlemskab at folkekirken. - Jeg håber, det kan medvirke til en afklaring. Vi har i kirken en bekendelse, som er et minimum af en fælles tro. Hvis man ikke kan være med til det, så står det en frit for at melde sig ud. Jeg mener ikke, at der er nogen, der skal smides ud, men det er væsentligt at markere, at der er en grænse for rummeligheden i folkekirken, siger Jessen Hansen. Sognepræst Thorkild Grosbøll, som er blevet fritstillet på ubestemt tid af biskop i Helsingør Lise-Lotte Rebel, skal mødes med biskoppen igen på fredag. ]/ritzau/]