Grossistlukning endnu en lussing til Nordjylland

Chr. Kjærgaard Aktieselskab i Nørresundby solgt til SuperGros

NØRRESUNDBY:I løbet af året lukker købmandsgrossisten Chr. Kjærgaard Aktieselskab i Nørresundby og føjer endnu en lussing til et hårdt plaget Nordjylland. 100 ansatte i Nørresundby og 25 i Århus mister deres arbejde, og det er kommet som et chok for de ansatte - Vi har godt kunnet se, at det gik den forkerte vej, men vi havde håbet, at problemerne kunne klares med tilpasninger og måske et par ansatte færre. Dette her havde ingen drømt om, siger tillidsmand Jens Erik Brander, der beskriver stemningen blandt de ansatte som trykket og mat. Medarbejderne blev orienteret om lukningen på et fællesmøde. Skærpet konkurrence Imidlertid er det den skærpede konkurrence på dagligvaremarkedet, der har gjort et salg nødvendigt, forklarer adm. direktør Hans Dybvad: - Vi har stadig overskud på bundlinien, men det er beskedent og stærkt faldende. Man kan godt sige, at vi sælger, inden det går helt galt, og mens vi kan få betaling for ikke bare vort lager, men også goodwill. Det ville vi måske ikke kunne om to år. Han oplyser, at køberen er SuperGros A/S (et datterselskab til Dagrofa, den helt store spiller på engrosmarkedet), men at parterne er enige om ikke at oplyse overtagelsessummen. Lukningen i Nørresundby gennemføres i flere tempi. I løbet af foråret flyttes kølevarer, dybfrost samt frugt og grønt til SuperGros' lager i Vejle, og i løbet af efteråret flyttes så tørkolonialdelen til lageret i Herning. Derefter vil bygningerne på Ø. Fælledvej i Nørresundby blive solgt. Færre købmænd - Som den sidste af landets mange oprindelige købmandsgrossister har vi været et godt alternativ for vores tilsluttede købmænd indenfor kæderne Kanongruppen, De Friske Butikker og Let-Køb. Men der bliver færre og færre af dem, forklarer Hans Dybvad. Han oplyser, at selvom Chr. Kjærgaard fortsat har haft tilgang af kunder, har antallet af købmænd, der har måttet lukke deres butik, været større i de senere år. Chr. Kjærgaard er således nu nede på 388 kunder, hvor man for fem år siden havde 532. Samtidig er omsætningen faldet med syv procent til 1,082 mia. kroner. - Vi regner med, at endnu flere af de mindre butikker vil lukke i løbet af de kommende år, og hvis eller når lukkeloven lempes eller afskaffes, vil den udvikling komme til at gå endnu stærkere. - Man kan sige det på den måde, at konkurrencen på dagligvaremarkedet er hård, og vi forventer, at den skærpes yderligere i de kommende år. - Derfor har de af vore kunder, der vil overleve, brug for endnu bedre priser og vilkår, end vi fremover vil kunne tilbyde dem. Vi vil ikke fortsat kunne være et godt alternativ til de store grossister, når vi kan se frem til fald i såvel antal kunder som omsætning og indkøbsvolumen. Det vil vi ikke kunne rationalisere os ud af, erkender Hans Dybvad. Kæder fortsætter SuperGros, der står bag kæderne SuperBest og Spar, vil videreføre kædesamarbejdet med Kanongruppen, De Friske Butikker og Let-Køb, og det har været væsentligt for Chr. Kjærgaards bestyrelse: - Med en volumen, der nu er cirka 20 gange større end vores, har Dagrofa-koncernen en position og en styrke, som kan sikre vore kunder de rigtige indkøbsvilkår fremover, mener Hans Dybvad. Når flytningerne fra Nørresundby gennemføres, kan der blive behov for flere medarbejdere hos Supergros i Vejle og Herning, og det kan måske komme Chr. Kjærgaards ansatte til gode. Det er hovedsageligt HK-folk, der i Nørresundby er fordelt med cirka 70 lagerekspedienter og 30 kontoransatte, men Jens Erik Brander kan ikke sige, om de vil være interesseret i at flytte: - Imidlertid er Nordjylland efterhånden et uland, hvad angår HK-jobs, så enten må man nok gennem hele aktiveringsmøllen eller flytte fra landsdelen. Men hvordan mine medlemmer stiller sig til det, ved jeg ikke. Nu skal de også lige sunde sig, og heldigvis er der også lidt tid at løbe på endnu.