Grotesk sag om syg borger

Det er en skamplet på det sociale system at læse om, at Støvring Kommune sender en borger i fleksjob, uagtet at denne borger har så mange smerter, at der kun kan ydes en minimal indsats på en time om dagen, inklusive indlagte pauser!

Sagen om Ruth Holm, som er utroligt godt beskrevet i NORDJYSKE Stiftstidende 11. april 2005, kan kun minde borgerne om, at det ikke drejer sig om borgernes retssikkerhed, men om ren og skær kassetænkning. En borger som kun kan arbejde en time om dagen, med indlagte pauser, må vel anses for at være berettiget til førtidspension? Hvad er egentlig den effektive arbejdstid, når pauser trækkes fra den ene time om dagen? Hvis ikke det er et tilfælde, hvor der skal tildeles førtidspension, så er der ingen syge borgere der kan få førtidspension. I dette tilfælde kan der ikke herske nogen tvivl om at Ruth Holm kommer ind under et tilfælde hvor det er – åbenbart indlysende at kommunen skal se bort fra arbejdsprøvning og fleksjob, og tilkende Ruth Holm førtidspension. Men her er jo nok tale om ren og skær kassetænkning når der ses på refusionssystemet. Et fleksjob giver 65 procent refusion fra staten, medens førtidspension kun giver 35 procent refusion fra staten. Så der er penge at tjene ved at presse en syg borger til det yderste, og også lidt længere. Jeg har gennem lang tid beskæftiget mig med pensionssager, både efter den gamle pensionslov og den nye pensionslov. Den nye pensionslov er kun til gavn for samfundets kassetænkning, og ikke til gavn for borgerne. Det skulle efter den nye pensionslov være blevet lettere at få tilkendt førtidspension i oplagte tilfælde! Hvad er et oplagt tilfælde.? Hvis ikke Ruth Holm er et oplagt tilfælde, så bliver det ret så svært, for ikke at sige umuligt, at finde et oplagt tilfælde. Med hensyn til, at borgernes retssikkerhed skulle forbedres med en ensrettet sagsbehandling, så må det konstateres, at en ens sagsbehandling er en god ting, men ikke når den fjerner retssikkerheden, og gør det umuligt at få førtidspension. Som jeg ser det, måske lidt hårdt trukket op, men alligevel så måske ikke helt urealistisk, så er det umuligt at få tilkendt førtidspension, hvis man ikke opfylder følgende kriterier: Man er berettiget til at komme på plejehjem, eller man kan fremvise en dødsattest! Det må vel være oplagte tilfælde, hvor der ikke er flere muligheder for bl.a. fleksjob? Lyder det grotesk? Det er sandelig også grotesk, som Støvring Kommune behandler en borger. Jeg kan godt forstå, at kommunen ikke ønsker at udtale sig i sagen, hvad skal de egentlig bruge som forklaring på denne umenneskelige behandling af Ruth Holm? Der er ikke meget at forklare, andet end at det er en helt klar misfortolkning af loven, og ren og skær kassetænkning, og det er jo nok ikke noget kommunen vil indrømme. Det ville ellers hjælpe på retfærdigheden, hvis kommunen havde så meget mod, at den ville indrømme, at der var sket en stor fejl. Kommunen kan ikke være særlig stolt over at behandle en syg borger på en så grotesk måde. Mon ikke det var på tide, at der blev indført retssikkerhed og retfærdighed igen i det sociale system?