Group 4 Falck lever højt på utryghed

København, onsdag /ritzau/ Den verdensomspændende rednings- og sikringskoncern Group 4 Falck øgede i 2002 sin omsætning med ikke mindre end 53 procent til 32 milliarder kroner. I maj 2002 købte koncernen den amerikanske vagt- og sikringskoncern Wackenhut, og den har bidraget med næsten 8 mia. kr. til omsætningen svarende til 38 procent. Overskuddet i 2002 blev 1169 mio. kr. før skat og 713 mio. kr. efter. Group 4 Falck har som strategi at vokse både ved opkøb og ved egen kraft. Begge dele lykkedes i 2002, da koncernen købte 26 virksomheder og voksede 12 procent ved egen kraft. 230.000 mennesker i flere end 80 lande arbejder for koncernen. Group 4 Falck forventer, at efterspørgslen efter sikringsydelser fortsat vil være høj. Købet af Wackenhut var en konsekvens af terrorangrebet i USA september 2001, og Group 4 Falck konstaterer, at "den geopolitiske uro vil grundlæggende øge behovet for sikringsydelser i flere lande. Group 4 Falck har en veletableret platform som en kvalitetsudbyder af vagt- og sikringsydelser og står således godt rustet til at tage del i den fortsatte vækst i industrien". Selv om Falck i Danmark er mest kendt for redning, stammer næsten 60 procent af omsætningen i Group 4 Falck fra at holde vagt. Vagt er også kernen i Wackenhut, der beskæftiger 40.000 ansatte. Heraf en stor del tidligere politifolk, militærfolk og elitesoldater. 60 procent af de ansatte holder vagt ved private virksomheder, 12 procent ved atomkraftværker og 28 procent arbejder for regeringen. - Det store bidrag fra vagttjeneste, som i Europa alene udgør 10 milliarder kroner, er af uhyre stor betydning, siger koncernchef Lars Nørby Johansen. Redning er med 12 procent af omsætningen koncernens næstvigtigste område, fulgt af alarmservice med 11,4 procent og Global Solutions (bl.a. fængsler og fangetransport) med 9,2 procent. Fordelt på verdensdele genereres 61 procent af omsætningen i Vest- og Sydeuropa, mens 24 procent stammer fra USA. Lars Nørby Johansen lægger ud over den store vækst i Wackenhut vægt på udviklingen i de nye markeder uden for Europa og USA. Endnu udgør de relativt lidt af omsætningen - knap 5,5 mia. kr. - men de vokser voldsomt. I Mellemøst- og Golfstaterne har den organiske vækst været hele 58 procent, men også Afrika, Asien og Øst- og Centraleuropa forventer koncernchefen meget af. Trods faldende aktiekurser og lav rente er det lykkedes pensionsmastodonten PFA at rette skuden op og få vendt et millionunderskud i 2001 til et overskud i regnskabet for 2002. PFA fik et resultat på 1 milliard kroner mod et minus på 3,6 mia. kroner året før. Afkastet før skat af kundernes pensionspenge blev på 5,5 procent mod et negativt afkast på 4,7 procent året før. Administrerende direktør Henrik Heideby er tilfreds med afkastet, som han mener er opnået gennem god risikostyring og fornuftig sammensætning af investeringerne. - Både i forhold til udviklingen på de finansielle markeder og i forhold til de øvrige pensionsudbydere er det et særdeles tilfredsstillende afkast, fremhæver Henrik Heideby i regnskabet. PFA Pension har ikke haft så stor fremgang i indtægterne fra præmier som flere af de øvrige selskaber, og det betyder, at PFA har mindsket sin markedsandel en smule. Ifølge selskabet er det en bevidst beslutning i 2002 om at konsolidere virksomheden, der ligger bag denne udvikling, som så til gengæld har øget trygheden for de eksisterende kunder, påpeger PFA. Selskabet har i hele 2002 været i Finanstilsynet såkaldt "grønne lys", og PFA kan tåle betydelige yderligere rentefald, før man kommer ud af det grønne område. Det skyldes blandt andet, at selskabet efter kriseåret 2001 har solgt voldsomt ud af udenlandske aktier. PFA har lært af de dyrekøbte erfaringer og har nu en "forsigtig investeringsstrategi" for 2003, som ifølge koncernen tager højde for den nuværende usikkerhed på de finansielle markeder. Investeringsstrategien vil dog blive vurderet løbende, oplyser PFA. Pensionsselskabet har i øvrigt besluttet, at man i indeværende år vil arbejde med sproget, så produkterne bliver forståelige, og kommunikationen bliver klar og tydelig. /ritzau/