Grov manipulation

VENSTRE:Venstre påstår, at S-SF vil hæve skatten med 27.500 kr pr. familie. Tallet kommer de frem til på følgende måde. V siger, at S-SF vil hæve skatten med 21,3 mia. kr.. Det rigtige tal er 17,7 mia. kr.. Dette beløb vil imidlertid ikke komme via personbeskatning, men gennem beskatning ad multinationale selskaber, aktiehandel, banker m.v. Finansministeriets embedsmænd har for partiet Venstre beregnet at S-SF`s "Fair Løsning 2020" i 2020 vil give et underskud i statskassen på 38,6 mia. kr. Finansministeriets embedsmænd kommer frem til dette beløb ved at forudsætte, at S-SF ikke vil få gennemført store dele af deres planlagte politik. Altså en grov politisk stillingtagen af embedsmænd, som ellers burde være uvildige. Uanset det, tager Venstre beredvilligt de 38 mia, kr. og lægger dem sammen med de 21,3 mia., som man misvisende påstår, at S-SF vil lade personskatten stige med. Herved kommer Venstre ved grov manipulation frem til, at der vil blive tale om en øget skattebyrde til danskerne på 60 mia. kr., der fordelt på hver dansker bliver 13.800 kr. eller 27.500 kr. pr. familie.