Grovere vold trods hårdere straffe

KØBENHAVN:Landets mest hårdkogte voldsmænd er tilsyneladende ligeglade med, at politikerne sidste år skærpede straffene for at begå grov vold i Danmark. For grotesk nok har politiet modtaget næsten 20 procent flere anmeldelser om grov og særdeles grov vold, siden strafferammerne i sommeren 2002 blev sat to år i vejret, så voldsforbrydere nu kan få op til 10 års fængsel for de allerværste former for vold. Det fremgår af et svar fra justitsminister Lene Espersen (K) til Folketinget. Sammenlagt fik politiet sidste år 1364 anmeldelser om grov vold, og dermed er antallet af grove voldssager steget med næsten 50 procent på fem år. - Desværre tror jeg ikke, at voldsforbrydere tænker så meget på straffen, når de begår forbrydelsen, og det var heller ikke hovedsigtet med loven. Det var at sige, at forbrydelser mod personer er langt alvorligere end forbrydelser mod penge, forklarer forskningschef Britta Kyvsgaard fra Justitsministeriet. Hun tvivler på, at der reelt har været 50 procent flere grove voldssager i Danmark de seneste fem år. - Jeg tror, at folks tilbøjelighed til at anmelde sager til politiet er blevet større. Når der før var slagsmål på værtshuset, gik folk ikke altid til politiet med sagen, men nu vil danskerne ikke finde sig i det mere, oplever Britta Kyvsgaard. Formanden for Landsforeningen Hjælp Voldsofre, Henning Nyhuus deler ikke den opfattelse. - Den grove vold er altid blevet anmeldt, og desværre tror jeg, der er mere af den - blandt andet fordi der er blevet mere rockerkriminalitet, siger han. Han er derimod ikke overrasket over, at det ikke kan ses på voldsstatistikken endnu, at straffene er blevet skærpede for vold. - Som politimand igennem 28 år véd jeg, at det typisk tager tre-fire år, inden det slår igennem, siger Henning Nyhuus. Han opfordrer politikere og kriminologer til allerede nu at analysere voldstallene nærmere, så de kan se, hvem der begår volden, og hvor den bliver begået, så de kan sætte ind kriminalpræventivt.