Planteavl

Grovvarehandel taber på foderkontrakterne

VRÅ:Grovvarevirksomheden Nordjysk Andel kommer ud af første halvår 2003-04 med et væsentligt dårligere resulat end for et år siden. Selskabet forventer at regnskabsåret ender med underskud. Baggrunden er en voldsom stigning i kornpriserne i kombination med bindende ét-årige kontrakter på foder, oplyser adm. direktør Henning Bahnsen. Allerdee før høst var det til at forudse, at kornpriserne ville stige betydeligt som følge af en udbredt tørke både i og udenfor Europa, men på dette tidspunkt var der allerede tegnet kontrakt med landmændene. - Jeg tror, branchen må overveje kontrakter med kortere løbetid, siger Henning Bahnsen. Han er overbevist om, at de dårlige regnskabstal vil præge hele branchen. En skærpet konkurrence efter opsplitningen af KFK har også medvirket til, at de opnåede salgspriser har været lavere end de budgetterede, og endelig har uroen på proteinmarkedet resulteret i højere råvareprisser, påpeger Nordjysk Andel. Selskabets omsætning i første halvår steg med 3,5 mio. kr. til i alt 423,5 mio. kr., og i mængde er de senere års fremgang fastholdt og udbygget. Men overskuddet er faldet til hvad selskabet betegner som et "utilfredsstillende" niveau: 0,9 mio. kr. før skat mod 11,3 mio. kr. i samme periode året før. Korn- og råvarepriserne forventes at forblive på et meget højt niveau høståret ud. På den baggrund forventer Nordjysk Andel at komme ud af 2003-2004 med en negativ bundlinie. - Men det kommer jo vore medlemmer til gavn. Med de indgåede kontrkater får de foderet billigere end markedsprisen, bemærker Henning Bahnsen.