Planteavl

Grovvarekøbmand sælger til andelen

Harald Thomsen, Tårs, udskiller grovvarer til Nordjysk Andel

TÅRS/VRÅ:Købmand A/S Harald Thomsen, Tårs, har med virkning fra 4. november solgt grovvareforretningen HT Korn til Nordjysk Andel. HT Korn føres videre som en stærk lokal afdeling af Nordjysk Andel. Harald Thomsens grovvareforretning omsætter for ca. 75 mio. kr. Nordjysk Andel omsætter for ca. 850 mio. kr. og har i forvejen en af sine 12 nordjyske afdelinger i Tårs. Aktiviteterne herfra flyttes til HT Korns anlæg, der ligger på modsatte side af samme gade. Købmand Ole Thomsen oplyser i en pressemeddelelse, at han ønsker at satse 100 pct. på supermarkedet. - Samtidig sker der for tiden en voldsom koncentration i grovvarebranchen, som på sigt kan vanskeliggøre forholdene for en grovvareforretning uden egen foderproduktion. Da beslutningen om frasalg af grovvaredelen blev truffet, var der for mig heller ingen tvivl om, at det skulle være til Nordjysk Andel, som er et stærkt nordjysk alternativ til landsdækkende og børsnoterede koncerner i branchen, erklærer Ole Thomsen. Måske en lidt overraskende erklæring, idet grovvareforretningen i Tårs har været fast engros-kunde og aktionær hos Hedegaard agro, Nørresundby, med et årligt køb på omkring 25.000 tons foderstoffer. Ole Thomsen vil dog ikke uddybe sin kommentar. Nordjysk Andels formand, gårdejer Søren Smalbro, Bjergby, er glad for handelen: - Samlingen i Tårs vil give en rationaliseringsgevinst, samtidig med at Nordjysk Andels Tårs afdeling bliver styrket betydeligt med langt bedre og tidssvarende faciliteter med moderne tørreri og betydelig større lagerplads. Nordjysk Andel lejer i øjeblikket lagerplads til ca. 30.000 tons korn. I øjeblikket bygges der lager i Vrå til 19.000 tons korn og med de nye faciliteter i Tårs vil vi kunne nedbringe de fremmede lejemål og spare udgifter til ekstra transport til. Det betyder bl.a., at korn til produktionen kan oplagres direkte på Nordjysk Andels foderfabrikker i Vrå og Dronninglund, mens andre varer vil blive oplagret i Tårs. Søren Smalbro understreger, at der ikke er sammenhæng mellem købet af forretningen i Midtvendsyssel og Nordjysk Andels beslutning om ikke at være med i købet af KFK. Ingen af parterne ønsker at oplyse til hvilken pris, der er handlet.