Lokalpolitik

Grublerier med tal på dagsordenen

HOBRO:Grublerier med tal står på dagsordenen for et møde i dag på Hobro Vandrerhjem. Det er byrådet, embedsmænd og repræsentanter fra MED-udvalget, der sætter sig sammen. Opgaven er at få sammenstrikket et kommunalt budget, der kan holde vand helt frem til kommunesammenlægningerne til januar 2007. Ingen har dog en tro på , at det lykkes hverken helt eller halvt i første hug. - Det er absolut heller ikke forventningen. Vi er i den indledende fase, og i første omgang handler det mest af alt om at få et overblik over status quo. Først en gang efter sommerferien går det politiske arbejde for alvor i gang, fortæller borgmester Jørgen Pontoppidan (V), Hobro. På budgetseminaret vil chefgruppens oplæg blive præsenteret, og umiddelbart er det ikke opmuntrende læsning. De foreløbige tal viser nemlig, at der mangler finansiering på 18,6 mio. kr. for at få enderne til at nå sammen. Det får dog ikke borgmester Jørgen Pontoppidan til at ryste på hænderne. - Eksempelvis er indtægterne meget pessimistisk fremskrevet med blot 1,2 procent, mens lønudgifterne er fremskrevet med 3,9 procent i forhold til budget 2005, fortæller borgmesteren. Et andet eksempel på åbenlyse skævheder i det foreløbige materiale er driften af hele skatteområdet. Ansvaret overgår til staten, og derved sparer kommunen i følge oplægget en driftsudgift til Skattecenter Fjorden på 4,7 mio. kr. Efter de foreløbige beregninger modsvares den besparelse af et reduceret bloktilskud på godt seks mio. kr. - Det giver jo slet ikke mening, konstaterer borgmesdteren. Han oplyser, at kommunerne landet over 20. juni får forelagt indholdet i den aftale omkring økonomien, som kommunerne og staten indgår for 2006. - Først derefter kan vi for alvor går i gang med budgetlægningen, siger Pontoppidan.