Lokalpolitik

Grums i privat kystsikringsplan

Initiativgruppens projektforslag sendes i byrådet uden et klart flertal bag i udvalget for teknik og miljø.

Et flertal i udvalget for teknik og miljø vil fremme forslaget om en privat kystsikring syd for Lønstrup, men opbakningen ser noget grumset ud. - Det er et meget delt udvalg, som sender sagen videre til byrådet. tre, fire i udvalget er for, en siger ja til debatten, men tager forbehold til projektet. To er klart imod, oplyser udvalgsformand Jørgen Bing (SF) efter et udvalgsmøde, hvor kystsikringsforslaget blev vendt endnu engang efter at en betalingsmodel for det har været i høring blandt de mere eller mindre berørte lodsejere. Høringen omfattede en betalingsmodel 3, der omfattede flest sommerhusejere. Blandt de 52 ejendomme, som havde mulighed for at tilkendegive deres støtte til kystsikringen, kom der 27 ja og 15 nej, men en enkelt havde svaret ved ikke. 21 havde også svaret ja til, at de vil støtte projektet økonomisk, mens 18 sagde nej. 5 tog ikke stilling, men svarede ved ikke. - Der tegnede sig også et billede af, at jo tættere lodsejere bor ved kysten, jo større er interessen. Derfor er det model 2, der kun omfatter de forreste to rækker sommerhuse, som udvalget vil anbefale. Det omfatter færre lodsejere og betalingen bliver lidt højere, siger Jørgen Bing, men tilføjer: - Det er op til byrådet at finde betalingsmodellen, hvis det går ind for projektet. Det kan sagtens være en anden model end den udvalget er gået ind for. Med opbakningen til at fremme det private kystsikringsforslag er der også lagt op til, at der skal holdes et stort borgermøde om sagen. Det er udvalgsformand Jørgen Bing og udvalgets næstformand Ole Ørnbøl (S), der i udvalget gik imod forslaget, mens Børge Bech (S) er for debatten, men tager forbehold til forslaget. Blandt de resterende ville Morten A. Petersen (DF), at kommunen skal stå for den fremtidige vedligeholdelse.