Grund i Løkken må sælges videre

Hjørring Kommune står ikke fast på sin tinglyste ret til tilbagekøb af byggegrunde på den tidligere boldbane ved Løkken Skole.

Løkken-Vrå Kommune solgte jorden til Holmsø Projekt-partner 2 ApS i 2005 for 3,6 mio. kr. Da Holmsø gik konkurs, sagde Hjørring Kommune ok til at jorden blev videresolgt til Løkken Parken ApS i 2007 for 5,75 mio. kr. Kommunen har ellers ret til at tilbagekøbe arealet til den oprindelige salgspris, hvis bygherren ønsker at sælge, før byggeriet er påbegyndt på de 12 rækkehusgrunde, men den ret ønskede kommunen altså ikke at benytte sig af. Det gør kommunen heller ikke nu, hvor Løkken Parken ApS ønsker at videresælge to af parcelhusgrundene i ubebygget stand, selv om der kun er gang i byggeriet på seks af rækkehusgrundene. Arealet er udstykket i fem parcelhusgrunde, 12 grunde til rækkehuse samt en storparcel til 12 andelsboliger