Fjerritslev

Grund købt for 1,26 mio. kr.

Den store grund på hjørnet af Nørregade og Borups Allé i Fjerritslev, hvor der tidligere har været mekanikerværksted, blev købt af Fjerritslev Kommune i fjor. Nu er regnskabet i forbindelse med købet gjort endeligt op. Der blev efter kommunalbestyrelsens godkendelse optaget et lån på 1.266.000 kr., og den endelige udgift lyder på 1.264.000 kr.. Området er i lokalplanen for bymidten udlagt til parkeringspladser, men der er ikke aktuelle planer om at anlægge pladsen nu og her.