Grund med lovning på ny lokalplan til salg

Den gamle slagtehus-grund skal sælges - Lejerne siges op i dag

Lokalpolitik 1. juni 2005 06:00

SKAGEN: Skagen Kommune har netop sat den tidligere slagtehus-grund på hjørnet af Chr. X Vej og Kirkevej til salg. Grunden, som er på 1.547 kradratmeter, skal ifølge salgsmaterialet anvendes til helårsboliger, og kommunen lover køberen af grunden, at der følger en ny lokalplan, som gør det muligt at udnytte grunden mere end den gældende lokalplan gør, med. Grunden ligger i det område, som er omfattet af lokalplan 100, Centerplanen. I centerplanen er området udlagt til helårsboliger med en bebyggelsesprocent på højst 30. Ifølge salgsmaterialet fra kommunen, vil man udarbejde en ny lokalplan med en bebyggelsesprocent på maksimalt 50 og med mulighed for at bygge i to og en halv etage. Der vil blive stillet krav om, at det nye byggeri skal tilpasses både den nærmeste nabo, ENV-bygningen, de nærliggende villaer og Kappelborgskolens bygninger. En ny lokalplan er nødvendig af hensyn til bebyggelsesprocenten og fordi Centerplanen åbner mulighed for, at der i områder til helårsbeboelse kan være forretninger, erhverv eller lignende. Det ønsker man ikke på slagtehus-grunden. Interesserede købere skal have afgivet deres tilbud til kommunen senest mandag 27. juni, og tilbudet skal, ud over prisen, indeholde en skitseplan over områdets anvendelse og over bebyggelsens disponering, ligesom der skal være en kortfattet regørelse for bebyggelsesplanen og de arkitektoniske kvaliteter, der tilstræbes i byggeriet. Grunden er udbudt til salg efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, og det betyder, at kommunen frit kan vægle mellem købstilbudene. Man er således ikke forpligtiget til at vælge den højestbydende, ligesom man har mulighed for ikke at tage imod nogen af tilbudene. Der er i dag to lejere på slagtehusgrunden. Det er en stenhugger, som har salg fra grunden, og det er Skagen Sportsdykkerklub, som i mange år har haft klubhus på grunden. Begge lejemål bliver ifølge udbudsmaterialet opsagt per 1. juni. Stenhuggeren har et opsigelsesvarsel på et halvt år og dykkerklubben ét på et år. Kommunen lover dog ifølge salgsbetingelserne at arbejde for, at de flytter inden opsigelsesvarslets udløb.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...