Grund til at være optimist

Det går fremad i Nordjylland. Senest har man i de nordjyske medier kunnet læse om, at den økonomiske vækst har bidt sig fast

Erhvervspolitik 1. juni 2005 22:29

, og at væksten flere steder ligefrem er kommet bag på det nordjyske erhvervsliv. I den forbindelse tyder det på, at Nordjylland allerede i første halvdel af 2005 har fået en del af de arbejdspladser tilbage igen, som landsdelen mistede i 2003 og 2004. Ifølge den seneste redegørelse fra Arbejdsmarkedsrådet vil den økonomiske vækst øge behovet for arbejdskraft i den nordjyske region i løbet af 2005. Endvidere har en netop offentliggjort analyse fra Nordjysk Konjunkturbarometer vist, at såvel mindre som større virksomheder i Nordjylland forventer vækst i beskæftigelsen i 2005. Der er således grund til optimisme i Nordjylland. I Venstre er vi oprigtigt glade for den positive udvikling i Nordjylland. Større vækst og flere arbejdspladser i netop Nordjylland har længe været temaer, som vi i Venstre har prioriteret særdeles højt. I den forbindelse har vi rigtig store forventninger til det arbejde, som det netop nedsatte nordjyske vækstforum vil kunne bidrage med. Nordjylland har en rigtig god tradition for et bredt samarbejde mellem bl.a. erhvervslivet, universitetet, lokale ildsjæle og foreningslivet, når det drejer sig om at skabe nye ideer til gavn for hele regionen. Derfor er vi også overbeviste om, at det tværgående samarbejde, som netop nu er blevet sat i gang i det nye nordjyske vækstforum vil skabe grobund for nye ideer - små som store - i den nordjyske region. Ideer, som kan være med til at skabe større vækst og dermed også flere arbejdspladser til regionen. Debatten omkring "Hvad skal vi leve af?", som har kørt i NORDJYSKE Stiftstidende det seneste års tid, er en debat, vi i Venstre har fulgt meget nøje og med stor interesse. Senest har vi i Venstres Forskningsudvalg i Nordjyllands Amt drøftet forskellige bud på, hvorledes vi bedst indretter fremtidens arbejdsmarked, således at vi både tager højde for globaliseringen med deraf øget fokus på vidensintensiv produktion, og samtidig sikrer, at der også i fremtiden vil være arbejdspladser til nogle af de mange medarbejdere indenfor mere traditionel industri og produktion. I den forbindelse er vi overbeviste om, at en stadig større vækst indenfor nye og mere vidensintensive forretningsområder på ingen måde er til ugunst for den del af arbejdsstyrken som har kompetencer indenfor mere traditionel produktion. Der er således al mulig grund til at forvente, at en stigende vækst inden for nye mere vidensintensive forretningsområder, også vil have en gavnlig og afsmittende effekt på efterspørgslen efter arbejdskraft indenfor mere traditionel produktion. For Venstre er der ingen tvivl om, at den fornyede optimisme i Nordjylland og den fornyede vækst i antallet af arbejdspladser, vil bidrage positivt til, at Nordjylland ikke fremover betragtes som et erhvervsmæssigt udkantsområde, men som en frontløber når det drejer sig om at udnytte globaliseringens muligheder for vækst til gavn for alle grupper i det nordjyske samfund. Helge Sander er videnskabsminister, Medlem af Folketinget for Venstre i Aalborg Øst og Vest, og Christian Steen er konsulent, cand.mag. og formand for Venstres Forskningsudvalg i Nordjyllands Amt.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...