Frederikshavn

Grund til bekymring?

Kommunen skal finde egnede lokaler til foreningslivet.

Mogens Brag - Kommunen stiller egnede lokaler til rådighed.

Mogens Brag - Kommunen stiller egnede lokaler til rådighed.

Gunnar Pedersen retter 22/11 et spørgsmål til mig vedr. presset på idræts- og sportsfaciliteter i forbindelse med den nye midtbyskole. Har brugerne grund til at være bekymret i forhold til husly, når Arenafaciliteterne også skal huse den nye skoles idrætsundervisning? Svaret er nej - vi er som kommune forpligtet til via folkeoplysningsloven, at stille egnede lokaler til rådighed for foreningslivet. Men der vil kunne forekomme nogle flytninger til andre haller og lokaler. Det vil naturligvis kunne opleves frustrerende, at skulle ændre vaner og rutiner. Men jeg håber situationen kan løses til alles tilfredshed.