Grund til bypark forurenet af olie

Daglig Brugsen i Vegger vidste ikke, at grunden var forurenet. Nu vil bestyrelsen have placeret et ansvar

Her skulle have været en flot bypark. Men det projekt er sat i bero. Grunden er nemlig forurenet af olie, og nu vil Brugsens bestyrelse have placeret et ansvar. foto lars pauli

Her skulle have været en flot bypark. Men det projekt er sat i bero. Grunden er nemlig forurenet af olie, og nu vil Brugsens bestyrelse have placeret et ansvar. foto lars pauli

VEGGER:Uheldet ser ikke ud til at ville tage en ende for Daglig Brugsen i Vegger. Brugsens økonomiske situation er kritisk og nu viser det sig, at den grund Brugsen købte sidste år for at lave en bypar, er forurenet af olie og tjære. Selve anlægsarbejdet skulle ellers til at begynde, da Brugsens bestyrelse fik den kedelige besked. - Vi stod og skulle i gang med parkanlægget, da vi blev gjort opmærksom af amt og kommune, at grunden var forurenet. Så de 250.000 kroner vi gav for grunden er jo faktisk spildt, siger bestyrelsesformand Ytting Nielsen. Der er taget jordprøver der viser, at grunden er forurenet af den benzintank, der en gang lå på grunden. Men den risiko troede Brugsens bestyrelse, at der var taget højde for. Grunden er nemlig tilmeldt oliebranchens miljøpulje, der dækker udgifter i forbindelse med rensningen af en grund, der er blevet forurenet af en benzintank. - Problemet er bare, at grunden ikke er forurenet lige der, hvor tanken har været nedgravet. Så miljørådgiveren fortalte, at så dækker miljøpuljen ikke. Men vores opfattelse var jo, at når grunden var tilmeldt denne miljøpulje, så var den dækket i tilfælde af forurening, fortæller Ytting Nielsen der ærgrer sig over, at man ikke undersøgte grunden, inden den blev købt. Vil have ansvar placeret - Set i bakspejlet så skulle vi måske undersøgt forholdene bedre, inden vi købte den. Men på den anden side, så burde sælger nok også have fortalt os, hvordan tingene hang sammen. For vi var af den opfattelse, at der ikke var problemer med forurening, siger Ytting Nielsen. Og netop spørgsmålet om, hvem der har ansvaret for den forurenet grund vil Brugsens bestyrelse nu have afklaret. Derfor har Ytting Nielsen taget kontakt til en advokat. - Vi arbejder i øjeblikket på at se, om sælger har en del af ansvaret for at undersøge, om der kan hentes noget der. Og indtil vi har fået tingene afklaret, så sætter vi ikke noget i gang, siger Ytting Nielsen. Bypark kan stadig laves For planerne om at etablere byparken kan nemlig stadig gennemføres. Amtet har nemlig givet tilladelse til at torvet bliver lavet, uden at den forurenet jord skal graves væk. Kravet er blot, at grunden skal planeres, udstyres med et markeringsnet og have 25 cm muld fyldt på for at isolere den forurenet jord. Der må dog ikke laves legeplads, ligesom der ikke må bebygges på grunden. Hvis det forurenet jord på grunden skulle graves op og køres væk, ville de koste omkring 200.000, vurderer Ytting Nielsen. Og den udgift er bestyrelsen ikke parate til at betale nu. - Men vi vil da gerne have renset grunden, så den ikke er forurenet mere. Det er godt nok, at vi kan lave parken, men grunden vil jo stadig være forurenet, og altså ikke have nogen værdi, siger han.