EMNER

Grund til glæde

Da Danmark i 2006 besluttede gradvist at åbne sit arbejdsmarked for arbejdskraft fra de nye EU-medlemslande, blev mange danskere bekymrede: Ville billig arbejdskraft fra østlandene nu vælte over grænserne og tage arbejdet fra danskerne?

Men havde vi set mod vest og Storbritannien, der to år tidligere åbnede grænserne, havde vi nok anet, at vi kunne spare os bekymringerne. For vores britiske naboer havde på det tidspunkt mindre end en pct. arbejdskraft fra de otte nye lande. Faktisk havde Irland med 3,8 pct. og Østrig med 1,4 pct. som de eneste EU-lande mere end en pct. arbejdskraft fra de nye medlemslande. Disse tal er naturligvis steget voldsomt siden på grund af det økonomiske opsving. Men fakta er, at opsvinget i flere vesteuropæiske lande havde været umuligt uden de millioner østeuropæere, der rejste ud - da vi havde behov for ekstra hænder. To millioner polakker rejste ud. Og i 2004 sendte de, hvad der svarer til omkring 18 mia. kroner hjem til deres familier. I 2008 var tallet steget til 36 mia. kroner. Den økonomiske indsprøjtning, som mange østlande nød godt af – uden at Vesten savnede pengene – dannede grobund for et sandt økonomisk mirakel i disse lande. En økonomisk opblomstring, som for blandt andet de Vesteuropæiske lande har resulteret i et helt nyt marked af købedygtige forbrugere. Nu er krisen kommet og mange af arbejderne fra de nye EU-lande er igen rejst hjem, hvor de i mange tilfælde erstatter russiske og ukrainske arbejdere. Mange af dem kommer med nye kompetencer, som deres hjemland nu kan nyde godt af. På den måde stod de nye EU-landes borgere til rådighed i vest, da vi havde brug for dem. Men i Danmark findes der stadig erhverv, der har brug for den ekstra arbejdskraft som de nye europæere udgør. Lad os derfor glæde os over, at EU har sørget for, at muligheden er der. Lad os glæde os over, at arbejdskraftens frie bevægelighed var med til at sikre et økonomisk opsving gennem de sidste 10 år – og håbe på, at arbejdskraften fra de nye EU-lande stadig vil være til rådighed, når krisen får en ende og opsvinget begynder igen.