Lokalpolitik

Grund til glæde

BUDGETFORLIG:Godt politisk arbejde at regionsrådets partier indgår budgetaftale for 2010 som har nogle nyskabelser, der er værd at dvæle lidt ved. Region Nordjyllands budgetforlig indeholder ud over besparelser på sundhedsområdet et par lyspunkter på nogle måske upåagtede områder. Hvor regionen har haft problemer med det store altopslugende sundhedsbudget, har "Regional udvikling" faktisk haft budgetmæssigt overskud, så der er plads til forbedringer. Effektiviseringen af Nordjyllands Trafikselskab, hvor regionen opgraderer X-busnettet og overdrager lokale ruter til kommunerne sammenholdt med faldende brændstofpriser, og at nedgangen i antallet af passagerer er vendt. Alt sammen betyder det en forbedring på ca. 17 mio. i regionens budget for 2010. Regionen vil desuden støtte tiltag, der kan fastholde og tiltrække unge til ungdomsuddannelserne. Vi må- selv om vi har krise- ikke mindske indsatsen for at nå målet om at 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse- ellers bliver vi vidensmæssigt kørt over i en udkantregion som Nordjylland. Endelig vil der være en reserve til NT, hvis forudsætningerne med hensyn til udviklingen i passagerantal og brændstofpriser ændres. Så alt i alt på det lille upåagtede område i regionens arbejde er der glæde over budgetforliget. Læs hele indlægget på www.nordjyske.dk/debat