Grund til glæde

TRAFIKPLAN:En bred kreds af partier har indgået en omfattende trafikaftale, der giver et stort løft til den kollektive trafik samtidig med, at vi får løst en vejmæssige hængepartier landet over. Desuden har vi lagt sporene til yderligere vigtige investeringer i årene frem. Venstre har i forhandlingerne lagt stor vægt på målet om et sammenhængende Danmark. Herunder har vi været meget opmærksomme på behovet for den 3. Limfjordsforbindelse. Jeg glæder mig derfor meget over, at vi med denne aftale har besluttet at færdiggøre arbejdet med VVM undersøgelse af den såkaldte Egholm-linje. Dermed får vi skabt et sikkert beslutningsgrundlag til brug ved kommende trafikaftaler. Der hersker ingen tvivl om, at vejen mellem Herning og Hanstholm via Skive og Thisted - den såkaldte rute 34/26 - er meget vigtig for udviklingen af det nordvestlige Jylland. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi med denne aftale igangsætter en forundersøgelse af yderlige opgraderinger af denne strækning, der bl.a. er livlinen til Hanstholm Havn. Igen ud fra målet om et land i balance. Nu er den politiske udfordring, at vi i de kommende år får fulgt op på disse vigtige første skridt. I det hele taget er der en række andre ting at glæde sig over i denne aftale, herunder at der kommer langt hurtigere tog fra Aalborg mod Århus og København om nogle år.