Grund til skuffelse over byråd

Der har med rette været skrevet og sagt meget i sagen fra Strandby Skole, hvor skoleleder Kaare Maul blev fyret efter en sag om påstået sexchikane.

Kommunernes Landsforening (KL) frikendte imidlertid skolelederen for anklagen om sex-chikane, hvilket imidlertid ikke gjorde indtryk på et stort flertal i Vesthimmerlands Byråd, der blot fulgte forvaltningens indstilling om afskedigelse af skolelederen. Man må ofte spørge sig selv, om det er embedsmændene, der fører politik og politikerne, der administrerer embedsmændenes politik. Det er oplyst, at to ledende medarbejdere i Vesthimmerlands Kommune har fjernet tre centrale dokumenter fra sagen og dermed unddraget disse fra aktindsigt. Lektor Sten Bønsing, Aalborg Universitet, samt afdelingsforstander ved Danmarks Journalisthøjskole, Oluf Jørgensen, taler om meget alvorlige og tilsyneladende bevidste fejl i sagsbehandlingen, ligesom der er tale om en overtrædelse af forvaltningsloven og dennes forudsætninger. Hvis Vesthimmerlands Kommunes forvaltningschef og skolechef bevidst har fjernet dokumenter, der er undergivet aktindsigt, vil der ikke kun være tale om en overtrædelse af forvaltningsloven, men der vil også være tale om en overtrædelse af straffeloven, allerede fordi en bevidst udeladelse af et afsnit i et dokument vil blive kvalificeret som dokumentfalsk, hvorfor udeladelser af hele dokumenter så meget desto mere vil kunne kvalificeres som dokumentfalsk. Borgmesteren og kommunaldirektøren har, hver gang NORDJYSKE Stiftstidende beder om en forklaring på, hvordan dokumenter, med væsentlig betydning for sagen, kan forsvinde, valgt at stikke halen mellem benene ved at udtale, at sagen er lukket, og at al henvendelse nu må ske til KL. På det foreliggende grundlag må man konkludere, at politikerne i Vesthimmerlands Byråd ikke har været ¿karl for deres hat¿, men blindt har valgt at følge forvaltningen. Man forstår godt lærernes, elevernes og lokalbefolkningens skuffelse over byrådets afgørelse, der næppe har forfulgt saglige hensyn.