Grund til taknemmelighed

Idræt i forandring – på den gode måde. Svar på læserbrev (2.1.):

Vi er i DGI rigtig glade for, at vi sammen med DIF i projekt foreningsfitness kan være med til at give mennesker, der ellers ikke vil være fysisk aktive, et tilbud, som kan imødekomme deres behov for fleksible åbningstider og individuel træning. En uvildig undersøgelse, foretaget af IDAN af de foreningsbaserede fitnesscentre, viser, at rigtig mange af medlemmerne ikke får anden form for træning eller motion. Ved at disse mange mennesker er fysisk aktive, er vi med til at give et tilbud, som både har et forebyggende og sundhedsfremmende element. Det er der rigtig mange, der er glade for. Vi er samtidigt meget bevidste om, at vi via vores uddannelse af instruktørerne de respektive steder skal kunne give en kvalificeret rådgivning af de medlemmer, som træner hos os. Og det gør vi. Vores fitnessuddannelser har ry for at være landets bedste, og vi oplever jævnligt, at der er instruktører fra den kommercielle branche, som frekventerer vores kurser for på denne måde at blive opkvalificeret. Et væsentligt element i uddannelsen af instruktører er, at gøre dem bevidste om, hvem de er kvalificeret til at give træningsprogrammer, og hvem der har brug for mere fagkyndig vejledning. Så instruktørerne er meget opmærksomme på, at spørge nye medlemmer om skavanker, sygdomme og lidelser, som gør, at de skal have en særlig vejledning. At der er uddannet personale i de enkelte fitnesscentre, der yder en frivillig indsats, synes vi fra DGI man blot skal være dybt taknemmelige for. Der finder ikke behandling sted i fitnesscentrene, men medlemmer der har brug for behandling bliver henvist til relevant behandling. Derimod er fagpersonalet i fitnesscentrene blot med til at kvalificere den rådgivning man giver til det enkelte medlem. Hvis man fastholder at al træning skal ske hos f.eks. fysioterapeuter vil det være et helt urimeligt monopol, som ikke ses andre steder. Derimod bør man være glade for, at der findes steder som foreningsbaserede fitnesscentre, som er med til at holde folk sunde, raske og rørige og dermed er med til at holde de offentlige udgifter til medicin, behandling og genoptræning nede. Fitnesscentrene gør en kæmpe indsats, og der bruges rigtig mange timer som frivillige instruktører og bestyrelsesmedlemmer – en indsats, som vi alle bør være dybt taknemmelige for.