Lokalpolitik

Grunde er alligevel ikke for små

Nu er grunde i Lønstrup på ca. 1200 kvadratmeter i orden, mener udvalg.

I sidste måned mente plan- og miljøudvalget at de nye sommerhusgrunde ved Møllebakkevej i Lønstrup så ud til at blive for små. Nu mener udvalget, at størrelsen på ca. 1200 kvadratmeter er i orden. Det betyder at to lokalplaner nu sendes i otte ugers offentlig høring: Den ene for 37 sommerhusgrunde syd Møllebakkevej, den anden for 39 sommerhusgrunde nord for Møllebakkevej. Grundene er nogle af de 500 nye sommerhusgrunde miljøministeren sidste år gav grønt lys for i Nordjylland. De to lokalplaner sikrer at arealerne anvendes til sommerhusbebyggelse og at områdets landskabelige særpræg bevares. Lokalplanen nord for Møllebakkevej skal desuden sikre at flest mulig grunde får udsigt til vandet samt at beskyttede arealer friholdes for bebyggelse. Svenning Christensen (V) mener dog godt at der kan tages endnu mere hensyn til naturen. Et flot stykke natur Det nordlige område gennemskæres af Hundrup Bæk og er et meget flot stykke natur. - Svenning foreslår at området vest for en sti gennem det nordlige område friholdes for bebyggelse, og det tilslutter Jørgen Bing (SF) sig, fortæller Per Harfeld (V), formand for plan- og miljøudvalget. - Det betyder, at otte grunde falder væk, og det kan der godt være noget fornuft i at se på, selv om grundene jo faktisk er blåstemplet fra højeste sted, mener Per Harfeld. Mindretalsudtalelsen fra Svenning Christensen og Jørgen Bing sendes med lokalplanforslagene ud i høring.