Grunde med store olietanke tjekkes

Amtet undersøger forureningsfare over drikkevandsområder

FJERRITSLEV:Mindst tre lokaliteter i Fjerritslev Kommune vil i år blive undersøgt af teknikere fra Nordjyllands Amt for at finde ud af, om der er olieforurening i jorden. Det drejer sig om Statoil Center Limfjorden ved Bonderup, Han Herreders Ungdomsskole i Skerping og det tidligere Kirkedal Mejeri i Kirkedal. De tre steder er med på amtets liste over grunde med olietanke på over 6000 liter i jorden, og hvor der samtidig er risiko for forurening af drikkevand, hvis tanken er utæt. - Vi har valgt lokaliteterne ud fra deres historik, altså hvor gamle tankene er, og hvor tæt de ligger på et vandværk, oplyser ingeniør Poul Haugaard fra amtets grundvandskontor. - Det er politisk besluttet, at vi skal se på alle store tanke inden for 100 meter fra drikkevandsområderne, og der kan komme flere til i Fjerritslev Kommune, inden vi går i gang med undersøgelserne i år. Vi tager dem samlet af praktiske grunde, forklarer han. - Hvis der er sket en forurening af jorden, er det op til kommunen at afgøre, om ejeren skal rense den op, eller om det ikke er relevant. Det sidste er netop sket i en sag fra Hjortdal, hvor der er målt en massiv olieforurening ved Slettestrandvej 4, tæt ved Hjortdal Vandværk. På grunden er der i dag vognmandsforrening, men forureningen stammer tilbage fra 1974-1990, hvor der var autoværksted. Derfor er den nuværende ejer uskyldig. - Når kommunen har vurderet det, bliver det vores opgave at rense jorden op, og vi sætter grunden på vores indsatsliste, oplyser Poul Haugaard. - Så prioriterer vi, hvornår der skal renses op.