Lokalpolitik

Grunde på vågeblus

Brønderslev Kommune vil nu lægge pres på Kulturarvstyrelsen omkring byggegrunde ved Skelbakvej i Hjallerup.

I Tennisskoven er der mulighed, men det er man ikke tilfreds med i Hjallerup.

I Tennisskoven er der mulighed, men det er man ikke tilfreds med i Hjallerup.

I byrådets spørgetid rejste Eskild Sloth Andersen (S) spørgsmålet omkring byggegrundene. Han ønskede at vide, hvor langt, man er med byggegrundene og om der er mulighed for at udstykke flere byggegrunde i Østermarken. Formand for miljø- og teknikudvalget, Mikael Klitgaard (V) kunne fortælle, at sagen i et stykke tid har ligget i Kulturarvstyrelsen. - Nu vil vi rykke for et svar, sagde han. Mikael Klitgaard mener, at det er urimeligt, at Kulturarvstyrelsen kan trække en sag i langdrag, fordi der skal graves. - Dem, der ønsker, at der skal grave si jorden, må betale, så ejerne af grundene holdes skadesløse, sagde Mikael Klitgaard. Eskild Sloth Andersen spurgte også, hvor mange byggegrunde, der er solgt i Tennisskoven. Mikael Klitgaard kunne oplyse, at der er solgt grunde, men der er flere grunde tilbage.