Lokalpolitik

Grunde skal være klar til foråret

Håbet er, at ny udstykning kan sætte skub i salg af de sidste fire grunde i første etape

JERSLEV:Der er fire ledige grunde i udstykning i Sprogøgade i Jerslev. Alligevel er politikerne i teknik- og miljøudvalget indstillet på, at endnu en etape ved Læsøgade byggemodes, så der kommer yderligere ti nye grunde i området. - Det er vores forventning, at grundene er klar til at blive bebygget meget tidligt i foråret - under forudsætning af, at byrådet siger ja til projektet, siger formand for teknik- og miljøudvalget Karsten Frederiksen. - Vi skal kun forlænge de to veje og lave kantsten, så det er en forholdsvis nem byggemodning. De store grønne områder med søen er etableret i forbindelse med første etape, og vi tror på, at der bliver efterspørgsel på grundende, der kommer til at ligge fantastisk godt, tilføjer udvalgsformanden. Samtidig er forventningen, at de fire resterende grunde i første udstykning kan afhændes. - Der vil være en prisforskel på de nye grunde og de tidligere grunde, hvilket sikkert vil animere folk til at købe nogle af de grunde, der er i den tidligere udstykning, tilføjer han. - Det vil altid være sådan, at det er svært at sælge den sidste grund i en udstykning, så vi tror på, at når næste etape kommer, så vil der også opstå interesse for grundene i den første udstykning. Vi har set andre steder, at vi har ventet for længe med at sætte nye udstykninger i gang, når en grund manglede at blive solgt. Byggemodningen på den nye etape vil koste knap to mio. kroner, og byrådet skal på det kommende møde tage endelig stilling til planen. I første omgang har teknik- og miljøudvalget sagt god for en grundpris på 189 kroner per kvadratmeter inklusiv tilslutningsafgifter til kloak, vand og varme. Men prisen justeres muligvis. - Byrådet skal fastsætte priserne, og vi skal undersøge, om omkostningerne er så store som angivet.