Lokalpolitik

Grunde til sommerhuse

} Forvaltningen er pålagt at finde områder, der kan udstykkes til sommerhusgrunde. Økonomiudvalget har givet opgaven prioritet og tilladt, at der kan anvendes ekstern assistance. Umiddelbart har forvaltningen peget på et område mellem Hjortdal og sommerhusområdet Sanden. Her kan etableres 35-40 sommerhuse. Inddages et stykke af boldbanerne. kan der blive plads til yderligere fem-15 sommerhuse. Et andet areal ligger syd for Svinkløv Plantage ved Toftedams-vej/Bredvandet. Her kan der skabes plads til ca. 10 sommerhuse. Der arbejdes med nye regler om bebyggelse i kystnærhedszonen.