EMNER

Grundejer: Bestilt arbejde

- Kommunen vil åbenbart have ret, siger nabo til kommende skicenter

FREDERIKSHAVN:- Det ligner bestilt arbejde. Det virker som om man leder efter et bestemt resultat, efter at kommunens egen advokat er nået frem til den stik modsatte vurdering. Det siger Henrik Tolstrup Petersen, en af beboerne i Båder Bæk-kvarteret som føler sig ført bag lyset og kræver erstatning for de gener, et kommende skicenter i Flade bakker vil påføre ham. Som omtalt i gårsdagens avis konkluderer en ekstern juridisk vurdering, som kommunen har indhentet, at beboerne har en dårlig sag i spørgsmålet om erstatning. Henrik Petersen hæfter sig ved, at kommunens egen forvaltning for få dage siden nåede frem til den stik modsatte konklusion. Oplysningspligt Forvaltningen har udarbejdet et notat til hver eneste af de mange indsigelser, og i en kommentar til indsigelsen fra beboernes advokat, Uffe Baller, skriver forvaltningen blandt andet: "At det ikke helt kan udelukkes, at beboerne vil kunne få erstatning efter de naboretlige regler for den ændring af udsigten, som etablering af skibakken indebærer" og "at Frederikshavn Kommune efter udarbejdelsen af forundersøgelsesrapport nr. 2 i februar 2002 formentlig må antages at have tilsidesat sin oplysningspligt ved ikke i forbindelse med salg af byggegrunde i 2002 at oplyse køberne om planerne om et muligt skicenters placering i området ved Båder Bæk. Det kan derfor ikke udelukkes, at Frederikshavn Kommune som sælger muligvis har pådraget sig et erstatningsansvar over for de fire købere af byggegrunde, der købte grundene efter februar 2002." - Det styrker bare den opfatellse vi hele tiden har haft: at Frederikshavn Kommune har optrådt uhæderligt i hele denne sag, siger Henrik Tolstrup Petersen. Vigtigt tidspunkt Netop tidspunktet for, hvornår kommunen første gang havde kendskab til planerne om et skicenter - og dermed burde have informeret potentielle købere af kommunale byggegrunde - er et springende punkt. Beboernes advokat har krævet fuld aktindsigt og vil blandt andet have dokumenteret, hvornår idéen om etablering af et skicenter på Flade Bakker første gang opstod. I forbindelse med amtets godkendelse af projektet blev politikerne informeret om, at amtets embedsmænd vil blive indkaldt som vidner, når det skal klarlægges, hvornår amtet første gang blev kaldt til møde med Frederikshavn Kommune om et kommende skicenter.