Sæby

Grundejer bliver omsider hørt

SÆBY:Grundejer Jørgen Grønbech, Sæby, får nu omsider den dialog med kommunen, som han hele tiden har ønsket. Sagen drejer sig om et hegn, som Sæby Fiskeindustri har sat op hele vejen rundt om den store virksomhed. I den forbindelse er den nederste del af Gyldendalsvej blevet lukket med en port. Konsekvensen er, at der ikke længere er kørsels-adgang til Jørgen Grønbechs ni tønder land erhvervsjord i området. Og uden kørselsadgang er jorden værdiløs. Ifølge Jørgen Grønbech har det været umuligt at komme i dialog med kommunen, men det er der ændret på, efter at Vejdirektoratets har slået fast, at kommunen har grebet sagen forkert an, og at Jørgen Grønbech har ret til at indbringe sagen for taksationskomitéen. - Vi genoptager sagen og tager en snak med Jørgen Grønbech. Det er vi nødt til, og så håber jeg, at vi kan få lukket denne sag, siger formanden for teknisk udvalg, Per Therkildsen (V).