Natur

Grundejere kæmper indbyrdes

Bestyrelse for Højene-grundejere i intern kamp

HJØRRING:Det fyger med gensidige beskyldninger blandt ellers besindige grundejere i Grundejerforeningen Østerhøjgaard i Højene. Og det i en grad, så selv mandshøje ligusterhække må have svært ved at holde de stridende parter adskildt. Foreløbig kulmination på striden er, at fire af fem bestyrelsesmedlemmer går i protest mod det femte. De fire der går er formand Ole Skov, Gunnar H. Rasmussen, Jens Nielsen og Henning Wøjcik. De mener, at det femte bestyrelsesmedlem, Heine Bentsen, bl.a. forsøger at sætte spørgsmålstegn ved deres hæderlighed ved at forlange indsigt i regnskaber for flere år tilbage. - Vi har samarbejdsproblemer i bestyrelsen, som i bund og grund skyldes Heine Bentsen, og det har ikke været et konstruktivt samarbejde i det forgange år, siger den nu afgåede formand, Ole Skov. Hvad de samarbejdsproblemer mere detaljerede består i, ønsker han ikke at uddybe. Men han er bl.a. ked af, at han og forhenværende kasserer Jens Nielsen har modtaget en mail, hvor Heine Bentsen angiveligt truer med gå videre med sagens forløb til deres respektive chefer. - Det er en træls måde at stoppe på, men når der bliver stillet spørgsmålstegn ved ens ærlighed og man modtager trusler, så vil jeg hellere bruge min fritid på noget andet, siger Ole Skov. Heine Bentsen vil ikke vedkende sig denne mail. Men han vil gerne have større indsigt: - Jeg mener, at det er en rettighed, man som bestyrelsesmedlem har. Man kan sammenligne det med et ægtepar, hvor den ene part gerne vil se pengestrømmen, men ikke får lov til det. Det er jo uhørt, siger Heine Bentsen. Den opfattelse har Ole Skov ikke af situationen: - Jeg mener ikke, at Heine Bentsen er blevet nægtet adgang til noget som helst, og han underskrev da også regnskabet sidste år - det havde han vel ikke gjort, hvis han mente, at der var noget galt, siger Ole Skov. Iøvrigt har han svært ved at se, hvad Heine Bentsen overhovedet kan få ud af at se regnskabsmaterialet fem år tilbage: - Jeg kan ikke i min vildeste fantasi se, hvad han skal bruge det til, sagde Ole Skov på generalforsamlingen og understreger, at der ikke er noget fordækt ved bestyrelsens arbejde. Det får Heine Bentsen nu mulighed for at undersøge nærmere - efter generalforsamlingen fik han nemlig to kasser fyldt med bilag hjem, og de kasser vil den nye bestyrelse med sikkerhed gå efter i sømmene. De op mod 80 fremmødte (ud af 206 mulige) til den ekstraordinære generalforsamling i Højene Hallens cafeteria. valgte ny bestyrelse, som blev: Heine Bentsen, Jette Gregersen, Helle Brasholt Sørensen, Verner Hansen, Henrik Larsen og suppleanterne Lena Bruun og Bjarne Pedersen.