Grundejere kræver indflydelse

Ejerforeningen vil sidde med, når beslutningerne skal træffes

Niels Jørn West­phael me­ner, at alle de im­pli­ce­re­de par­ter har den sam­me in­te­res­se, nem­lig at hav­nen fun­ge­rer, men på veg­ne af grund­ejer­ne kræ­ver han med­ind­fly­del­se på hav­nens ud­vik­ling. 	foto: jens mor­ten

Niels Jørn West­phael me­ner, at alle de im­pli­ce­re­de par­ter har den sam­me in­te­res­se, nem­lig at hav­nen fun­ge­rer, men på veg­ne af grund­ejer­ne kræ­ver han med­ind­fly­del­se på hav­nens ud­vik­ling. foto: jens mor­ten

ØSTER HURUP: Noget for noget. Det er holdningen i Grundejerforeningen Øster Hurup Havn. - Hvis vi skal yde et stykke arbejde, så skal vi selvfølgelig også have indflydelse og mulighed for at påvirke udviklingen på havnen, siger formand Niels Jørn Westphael. Og en enkelt plads i en otte mand stor bestyrelse er ifølge formanden ikke, hvad grundejerne anser for ”indflydelse”. Niels Jørn Westphael erkender, at grundejerforeningens primære interesse er økonomisk. Men det indebærer ikke nødvendigvis, at foreningens interesser strider imod de øvrige parters. - Vi vil sikre værdien af vores huse. Og den hænger sammen med, hvor godt havnen fungerer. Hvis ikke havnen er et godt sted at være, så er husene intet værd. Så i princippet er alle interesserede i, at tingene fungerer så godt som muligt, siger han. Hvad indflydelsen skal bruges til, har man ikke forholdt sig særlig nøje til. - Vi har bestemt ingen skjult dagsorden, hvis det er det, man tror. Vi ønsker ikke at overtage magten. Vi har nogle ideer om, at vi for eksempel kunne ”deles” om havnefogeden, så han uden for højsæsonen kunne løse nogle praktiske opgaver for os grundejere, men ellers har vi ikke drøftet konkrete ting, som vi ønsker gennemført, siger Niels Jørn Westphael. Forsikring for fremtiden Når man alligevel ønsker større indflydelse, så handler det lige så meget om principper og om en forsikring for fremtiden. - Tingene popper jo op henad vejen, og når det sker, så vil vi da være medbestemmende, siger Niels Jørn Westphael. Han afviser tanken om, at grundejerne blot kan øve indflydelse ved at melde sig ind i havneforeningen. - Så er det jo enkeltpersoner, der handler, ikke grundejerforeningen. Og i bestyrelsen er vi enige om, at vi ikke er interesserede i at være med, hvis vi ikke som forening får indflydelse, siger Niels Jørn Westphael. Han afviser også, at han selv, som Jan Andersen påstår, har tilkendegivet, at det arbejde, havneforeningen hidtil har stået for, har været ”det rene pis”. - Det må stå for hans egen regning. Det eneste jeg kender til havneforeningen, er det, jeg har oplevet på de to møder, vi har holdt her for nylig, siger Niels Jørn Westphael. Med hensyn til Jan Andersens frygt for, at grundejerne skulle have til hensigt at skrue op for lejen af skurene, så kun de selv ville have råd til dem, så vinker Niels Jørn Westphael afværgende. - Jeg ved, at måske 17-18 af grundejerne ønsker at disponere over skur. Det er ikke noget, vi har drøftet i foreningen, men så længe skurene administreres af havneforeningen, så kommer vores medlemmer nok ikke i betragtning, siger Niels Jørn Westphael. Det problem arbejder man dog på at løse på anden vis. - Det er indlysende, at mange grundejere har behov for mere plads. Der er jo dårligt nok plads til en cykel ved de enkelte huse, og det bedste ville have været at bygge 30 ekstra skure, som vi så kunne købe. Det er ikke fordi vi ønsker noget forærende, siger Niels Jørn Westphael, som stadig mener, den løsning kan realiseres.