EMNER

Grundejere overvejer at hyre vagtværn

Tiltagende problemer i Blokhus, mener grundejerforening

BLOKHUS:Bestyrelsen for Blokhus og Omegns Grundejerforening vil undersøge mulighederne for at hyre et privat vagtværn. Årsagen er tiltagende hærværk i Blokhus" gader om natten. - Man forsøger at lave en pæn by i Blokhus, og der er investeret mange millioner kroner i byen i de seneste år. Men det er ærgerligt at se, hvordan der i weekenden ser ud om morgenen. Der er kommet mere hærværk i Blokhus, når diskotekerne lukker, og postkasser, lamper og andet løsøre bliver tit ødelagt, siger næstformand i grundejerforeningen Erik Hertz. Han skal nu sammen med den øvrige bestyrelse finde ud af, hvad det koster at hyre et vagtværn. Men Erik Hertz så hellere, at politiet var mere synligt i gaderne. - Politiet kører hjem til midnat, og så ser vi ikke mere til dem. Vi havde inviteret politimesteren til generalforsamlingen, men han kunne desværre ikke deltage, siger Erik Hertz, der tror, at politiets tilstedeværelse om natten ville forebygge hærværk. Vicepolitiinspektør Per Lauritzen, Hjørring Politi, kan imidlertid ikke genkende påstanden om, at politiet ikke er tilstede i Blokhus om natten. Han forklarer, at politiets sommerpatrulje holder øje med, hvad der foregår i Løkken-Vrå og Pandrup kommuner - også efter kl. 24. Og hvis der sker mere og mere hærværk i Blokhus, er det ikke noget, der er kommet til politiets kendskab. - Ud fra døgnrapporterne kan vi ikke se, at der er stigende problemer i Blokhus med hærværk eller uro, siger Per Lauritzen. På grundejerforeningens generalforsamling blev Blokhus omtalt som en pæn og nydelig by. I bestyrelsens beretning fortalte Erik Hertz blandt andet om Post Danmarks krav om, at der skal opsættes postkasseanlæg i sommerhusområder, således at mange sommerhusejere ikke får afleveret post ved døren. Foreningen arbejder også med planer om at betale for indhegning af et areal på stranden og beplantning af Blokhus med fyr for at få en mere grøn by. Regnskabet viste, at der er tale om en velhavende forening. Overskuddet var på 9.000 kr., hvilket blandt andet skyldtes renteindtægter på 27.000 kr., og foreningen har en formue på over en halv million kroner. Til bestyrelsen blev formand Lars Ring, Erik Vilhelmsen og Erik Hertz genvalgt.