Aalborg

Grundejere regner med at vinde vejsag

FJERRITSLEV:På det nye års budget i Grundejerforeningen Højgården er der ikke sat penge af til advokatbistand i den retssag, som foreningen nu anlægger mod Fjerritslev Kommune for at få placeret ansvaret for de dårlige veje i foreningens område. - Vi regner nemlig med at vinde retssagen, meddelte foreningens formand Mogens Breum på generalforsamlingen. - Vi har en god sag, kan vi se af en lignende sag fra Aalborg. Vi skal holde fast, men vi håber selvfølgelig, at kommunen besinder sig og finder en løsning. Mogens Breum fortalte i sin beretning om årets skærmydsler med kommunen om de famøse veje, og om den rapport der er kommet fra en uvildig opmand, en vejingeniør, som har undersøgt bundforholdene i det omfang, det kunne lade sig gøre. - Selv om vi har godkendt opmanden, har rapporten ingen værdi. Han har ikke fået den fornødne dokumentation stillet til rådighed af kommunen, sagde Mogens Breum. - Derfor er der i rapporten sat spørgsmålstegn ved bundsikringen og singelslaget i Valmuemarken og Rugmarken. Vi har talt med beboere fra den tid, vejene blev anlagt, og vi har fået at vide, at de ikke husker der blev lagt et slidlag. Formanden oplyste videre, at en medarbejder ved asfaltfirmaet er sikker på, der ikke er lagt slidlag. - Og en ingeniør, der var med fra starten og kan huske hele forløbet, siger at der ikke er lagt slidlag, og at bundsikringen ikke er i orden. Ud fra dette mener juristerne, at vi skal føre sagen, meddelte Mogens Breum. På spørgsmålet om, hvor længe sådan en retssag kan trække ud, konstaterede formanden nøgternt: - Mellem et og ti år. Og selv om jeg går som formand næste gang, skal jeg nok fæølge sagen til dørs, lovede han.