Retspleje

Grundejere tabte retssag om udsigt

Vestre Landsret giver dem delvis medhold i deres argumenter, men frikender alligevel Naturklagenævnet

Erik Thomsen har udsigt over byen og havet fra sin terrasse. Efterhånden som de nye huse på bakkeskråningen skyder op forvinder det meste af havudsigten. I stedet kan han se lige ind de nye naboers førstesal. Foto: Peter Broen

Erik Thomsen har udsigt over byen og havet fra sin terrasse. Efterhånden som de nye huse på bakkeskråningen skyder op forvinder det meste af havudsigten. I stedet kan han se lige ind de nye naboers førstesal. Foto: Peter Broen

FREDERIKSHAVN:Det endte med nederlag i Vestre Landsret for Erik Thomsen og Yrsa Grunnet i Kilden. På vegne af flere beboere i Kilden havde de stævnet Naturklagenævnet og dermed indirekte Frederikshavn Kommune for på et mangelfuldt grundlag at have tilladt byggeri af boliger, endda i to etager, på den grønne bakkeskråning mellem Kilden og Frederikshavn. Vestre Landsret udtaler ganske vist kritik af Frederikshavn Kommunes lokalplan for det nye boligområde, som ligger ved Lerstien. Alligevel frikender landsretten Naturklagenævnet, som gav lokalplanen det blå stempel. Retten finder ikke grundlag for at fastslå, at Naturklagenævnet traf en forkert en afgørelse, da nævnet afviste en række naboklager over lokalplanen for Lerstien. Men Vestre Landsret frifinder ikke blot Naturklagenævnet. Retten pålægger samtidig Erik Thomsen og Yrsa Grunnet at betale sagsomkostninger på 30.000 kr. Erik Thomsen og Yrsa Grunnet er skuffede over Vestre Landsrets dom. Ikke mindst fordi retten, i hvert fald delvis, giver dem medhold i deres kritik af lokalplangrundlaget. Parret overvejer nu, de skal indbringe sagen for Højesteret. Det har de endnu ikke drøftet med deres advokat. Det er urimeligt, at det skal være så svært at gå imod systemet, mener Yrsa Grunnet. - Personligt vil jeg alligevel gerne videre med sagen til Højesteret. Parret havde på forhånd sikret sig, at deres husforsikring dækkede deres egne advokatudgifter, men det kom som en overraskelse for dem, at de selv skal betale 30.000 kr. til dækning af modpartens sagsomkostninger. - Lysten til anke er der, men vi må se øjnene, at hvis vi taber i Højesteret kan udgifterne løbe op i måske 100.000 kr., siger Erik Thomsen. Han forudser på baggrund sine egne erfaringer, at borgerne efter nedlæggelsen af amterne helt bliver overladt til de nye storkommuners forgodtbefindende på planområdet. - Amterne har hidtil haft en vis regulerende inflydelse, siger han.