Advokatvirksomhed

Grundejerforening lader advokat føre vejsag

Grundejerforeningen Højgården påstår bundsikringen af vejene i området er for dårlig

FJERRITSLEV:Grundejerforeningen Højgården har besluttet at videreføre sagen mod Fjerritslev Kommune om kvaliteten af vejene. 29 af foreningens 173 medlemmer mødte til en ekstra generalforsamling på kroen, og de var enige om at fortsætte sagen. - Vi fik mandat til at lade foreningens advokat fremme sagen. Det skal ske i dialog med kommunen, fortæller formand Mogens Breum. Grundejerforeningens advokat, Peter Rishøj Nielsen, AdvoNord Nørresundby, der har arbejdet med sagen siden foråret 2003, gav på generalforsamlingen en orientering om, hvorvidt grundejerne skal overtage forpligtigelsen til at vedligeholde vejene, der efter bestyrelsens opfattelse ikke etableret med tilstrækelig bundsikring. - Vi ved, at vejene revner, og der siver vand ned. Det fører til frostsprængninger og flere revner. Bestyrelsens påstand er, vejenes bund ikke er udført korrekt, forklarer Mogens Breum. Deklarationen gælder Advokaten påpegende, at deklarationen for området er gyldig og bindende, selv om den ikke er tinglyst på den enkelte ejendom. - Der er ikke tvivl om, at vedligeholdelsen af vejene påhviler grundejerne. Forældelsesfristen for sådanne sager er i følge både Danske Lov og Forældelsesloven af 1908 20 år, og da vejene var anlagt i 70erne, er der ikke noget at komme efter, forklarede advokaten. - Fjerritslev Kommune har efter min opfattelse ikke eferlevet en aftale fra vinteren 2002, hvor der blev indgået aftale om at lade en opmand vurdere vejenes beskaffenhed. Her skulle kommunen levere den nødvendige dokumentation til opmanden, men det skete ikke, fortæller Mogens Breum. - Af opmandens rapport fremgår, at der mangler beskrivelse af bundsikringen af Rugmarken og Valmuemarken. Det ville kræve opgravninger at konstatere dette. Udgiften ville være 50.000 kr. Grundejerforeningen var rede til at betale halvdelen, men kommunen sagde fra, fortæller formanden. - Kommunen er ansvarlig for, at denne dokumentation ikke er fremskaffet, fastslog Peter Rishøj Nielsen. I dialog med kommunen Han fik opbakning til, at bestyrelsen sammen med ham snarest muligt kommer i dialog med kommunen for at finde en løsning. - Hvis ikke det er muligt at komme til en forståelse med kommunen, kan der i givet fald blive tale om, at grundejerforeningen i samarbejde med kommunen får foretaget en syns- og skønsforretning eller i yderste konsekvens anlægge civilt søgsmål mod kommunen. Jørgen Eriksen (V), formand for kommunens tekniske udvalg, imødeser en henvendelse fra grundejerforeningen med ro i sindet. - Jeg tvivler meget på, at foreningen kan få ret i deres påstand. Kommunen har afleveret vejene i den tilstand, som veje skulle etableres efter på daværende tidspunkt. Jeg er ikke bekendt med eventuelle sætningsskader på vejene, forklarer han. - Der vil altid være mulighed for at pege på problemer omkring kloakkerne, tilføjer Jørgen Eriksen. Han mener ikke, kommunen skal betale for yderligere undersøgelser.