EMNER

Grundejerforening opgiver vejsag

Højgårdens beboere har smidt håndlædet i ringen på ekstraordinært møde

FJERRITSLEV:Med 29 stemmer for og en enkelt stemme hverken for eller imod har Grundejerforeningen Højgaarden i Fjerritslev på en ekstraordinær generalforsamling besluttet at droppe alle planer om en retssag mod Fjerritslev Kommune. Det har der ellers været lagt op til af den tidligere bestyrelse i foreningen. Den ville have kommunen til at påtage sig udgiften til reparationen af de misholdte veje i Valmuemarken-Havremarken-Rugmarken-området, som blev anlagt i 1970’erne. Imidlertid gjorde grundejerforeningens advokat Peter Rishøj Hansen det klart for de fremmødte, at forældelsesfristen på 20 år, som gælder i den slags sager, forlængst er overskredet, og foreningen derfor ikke vil få noget ud at anlægge sag mod kommunen, selv om der rent teknisk er tale om for dårligt anlagte veje i en del af området. Han rådede til at opgive sagen. Det kom bag på en del af de fremmødte, der på et tidligere møde havde opfattet, at foreningen havde en god sag i forholdet til kravet mod kommunen, og de besluttede dengang at investere i en tilbundsgående undersøgelse af vejforholdene, en undersøgelse, der alene i laboratorieprøver kostede 195.000 kr.. - Det er beklageligt, at der har været en misforståelse omkring forældelsesfristen, siger foreningens nyvalgte formand Merete Kold. - Men nu er der enighed om at stoppe planerne om et retssag, og så må vi se at komme videre, siger hun. - Vi skal læge en plan for den fremtidige vedligeholdelse, og vi vil tage kontakt til kommunen for at høre om deres planer om renovering af ledningsnettet. - Det har været et langt forløb, som har kostet os rigtig mange penge, men der er kapital til det i vores vejfond, understreger Merete Kold. Hvor store omkostningerne bliver, tør hun endnu ikke gætte på. - Men det vil ikke give os økonomiske problemer, fastslår hun. - Nu håber og forventer jeg, der falder lidt ro over tingene.