Brønderslev

Grundejerforeningen i Blokhus roser projekt sømærke

BLOKHUS:- Jeg har aldrig været ude for så smidig en sagsbehandling, som den vi har oplevet med det kommende sømærke i Blokhus, sagde advokat Jens Saabo på generalforsamlingen i Blokhus og Omegns Grundejerforening af 1960 på Restaurant Nordstjernen søndag. Han var dirigent og blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem, og han roste tidligere bestyrelsesmedlem, direktør og fhv. fransk konsul, Harald Klitgaards ildhu for at få genskabt det gamle sømærke, som opføres ud fra originaltegningerne fra sidst i 1800-tallet. Grundejerforeningens bestyrelse har fastlagt, at sømærket invies til påske. Den har også anskaffet 15 udtjente farvandstønder, sponsoreret af Spar Nord i Aabybro, for at forstærke indtrykket af badebyens fortid som landingsplads og fiskerleje. Sammen med Blokhus a.m.b.a. finder bestyrelsen en placering. Den vil også arbejde for en yderligere maritim udvikling. Et par af foreningens ca. 700 medlemmer ville vide, hvorfor sømærket skal placeres på det fredede areal i første klitrække og ikke, hvor det var, indtil tyskerne fjernede det under 2. Verdenskrig. Forklaringen er ifølge Harald Klitgaard, at der er sommerhuse. Sømærket skal illumineres efter solnedgang. Også borgmester Flemming Jansen, gæst ved generalforsamlingen, roste initiativet. - Det synliggør den maritime identitet, som turistpolitikken har fastlagt. Borgmesteren fortalte, at repræsentanter fra Miljøministeriet til efteråret vil se nærmere på projektet med udvidelsen af Danland Feriehotel Nordsøen, tidligere omtalt i NORDJYSKE. - Det er en ekstra etage med ejerlejligheder på blokken nærmest stranden og dermed en enestående udsigt over havet. Salget skal skaffe penge til en tiltrængt renovering af de øvrige blokke. Finansieringen af sømærket til omkring 350.000 kr., ventes at være på plads om en måned ved hjælp af bl.a. lokale bidragydere og grundejerforeningens bestyrelse er også indstillet til at bevilge penge, hvis det bliver nødvendigt. Der er en formue på over en halv mio. og renterne er med til at dække et beskedent driftsunderskud. For at undgå det vedtog generalforsamlingen en kontingentforhøjelse fra 50 til 100 kr. årligt. Økonomichef Jan Mikkelsen, Brønderslev, blev valgt til revisor i stedet for Kirsten Aagaard, der er flyttet fra Blokhus.