Aalborg

Grundfospris til AAU-kandidater

De tre prisvindere. Fra venstre Michael W. Nielsen og Jacob Kidmose, der fik karakteren 12 for deres projekt udført ved Institut for Produktion i samarbejde med Grundfos, samt Zidsel Smedegaard-Meyer, CBS, der har undersøgt mulighederne i patentdatabaser til brug for nye forretningsområder.

De tre prisvindere. Fra venstre Michael W. Nielsen og Jacob Kidmose, der fik karakteren 12 for deres projekt udført ved Institut for Produktion i samarbejde med Grundfos, samt Zidsel Smedegaard-Meyer, CBS, der har undersøgt mulighederne i patentdatabaser til brug for nye forretningsområder.

HÆDER:Pumpefabrikken Grundfos uddelte forleden to kandidatpriser til studerende der har udført et prisværdigt projekt i samarbejde med virksomheden. Det drejer sig dels om et projekt der er en nyskabende og anderledes måde at anskue nye forretningspotentialer på, dels et innovativt og meget anvendeligt projekt der kan videreudvikle Grundfos’ teknologiplatform. De tre prisvindere er Michael W. Nielsen og Jacob Kidmose samt Zidsel Smedegaard-Meyer. Zidsel Smedegaard-Meyer blev belønnet med 10.000 kr. for sit cand. merc.-projekt Exploring the Global Patent Landscape, der er en anderledes tilgang til at søge efter markedsmuligheder for et specifikt forretningsområde gennem analyser af patentdatabaser. Zidsel har koncentreret sine undersøgelser om forretningsområdet for Grundfos BioBooster. Ifølge afdelingsleder Kurt Vendelbo, der er formand for kandidatprisens priskomité, er det den form for nytænkning der skal til, for at man fremtiden kan opnå innovative løsninger til nye forretningsområder. Michael W. Nielsen og Jacob Kidmose modtog hver 5000 kr. for deres fælles ingeniørprojekt der, ud over at være innovativt, også har vist sig at have stor anvendelighed for Grundfos til at videreudvikle teknologiplatformen. De to ingeniører har testet en metode der kan reducere tykkelsen af den rustfri væg i rotorhylsteret på en cirkulationspumpe. Udglatning af stålet sker i blot to presseprocesser og vil være muligt at foretage i de eksisterende pressemaskiner. Mikael og Jakobs eksamensprojekt, der fik karakteren 12, er udført ved Institut for Produktion i samarbejde med Grundfos. Projektet, som de kalder ”Wall thickness reduction of UP-15 stainless steel rotorcans using ironing process”, har udvidet grænserne for hvad Grundfos’ egne ingeniører troede var materiale- og produktionsmæssigt muligt. Den høje grad af innovation, kombineret med de studerendes store målrettethed og deres evne til at udnytte hele organisationen omkring dem samt deres evne til at kommunikere komplekse problemstillinger, gjorde de to til klare vindere at Grundfos Kandidatpris. Grundfos Kandidatpris gives til et projekt der er nyskabende og anvendelig og har videnskabelig tyngde. I vurderingen af ansøgninger tages der også højde for fremstillings- og formidlingsevnen.