Aalborg

Grundfospris til designer

Anne Strunge Meyer fik Grundfosprisen 2008 overrakt af Niels Due Jensen. Foto: Rune Evensen/Scanpix

Anne Strunge Meyer fik Grundfosprisen 2008 overrakt af Niels Due Jensen. Foto: Rune Evensen/Scanpix

Hæder: Professor i kemiteknik, Anne Strunge Mayer, fik overrakt Grundfosprisen 2008 af Niels Due Jensen, formand for bedømmelseskomite. Prisen består af skulpturen "Be-Think-Innovate" samt et kontant beløb på 1 mio. kroner. Heraf går 250.000 går direkte til prismodtageren og 750.000 DKK til videre forskning inden for området. Grundfosprisen er indstiftet af Poul Due Jensen's Fond i 2001 med det formål at stimulere, anerkende og støtte national og international forskning i banebrydende, samfundsgavnlige og fremsynede løsninger inden for det tekniske og naturvidenskablige område. Bedømmelseskomitéen består af koncernbestyrelsesformand Niels Due Jensen, Grundfos, bestyrelsesformand Lars Kolind, Poul Due Jensen’s Fond, tidligere rektor Sven Caspersen, Aalborg Universitet, prorektor Nina Smith, Århus Universitet og professor Preben Terndrup Pedersen, Danmarks Tekniske Universitet.