Skolelukninger

Grundig debat om skolestruktur i fare

Politisk uenighed kan bremse planer om omfattende debat

PANDRUP:Skolestrukturdebatten i Pandrup Kommune bliver måske slet ikke så omfattende som først planlagt. Det står klart, efter at børne- og kulturudvalget har besluttet, at der skal ske en uformel drøftelse i byrådet, før der arbejdes videre med strukturdebatten. Det betyder med andre ord, at den debat, som der var lagt op til i de kommende seks måneder, måske ikke bliver så grundig, som det først var hensigten. Formålet var at undersøge konsekvenserne af og diskuttere de forslag, som der kom frem i løbet af debatten og i vid udstrækning inddrage borgerne i arbejdet. Men der er ingen grund til at undersøge en lang række forhold, hvis der alligevel ikke er vilje til at ændre skolestrukturen blandt et flertal af byrådets medlemmer, mener formanden for børne- og kulturudvalget Henrik C. Pedersen (V). - Der er noget, der tyder på, at nogen ikke er politisk parate til at ændre noget som helst, og så skal vi ikke holde skolebestyrelser og forældre til grin. Jeg bliver meget skuffet, hvis det falder fra hinanden, men vi skal ikke spilde tiden med at undersøge forskellige muligheder, hvis det på forhånd er dømt til at mislykkes, siger Henrik C. Pedersen. Han erkender, at det blandt andet er på grund af den seneste tids uenighed i Venstre, at planerne om en skolestrukturdebat tages op til revision. De forskellige opfattelser blev tydelige for enhver, da et forslag om en udskydelse af tilbygningen på V. Hjermitslev Skole blev debatteret i byrådssalen, hvor Venstremedlemmerne Karen Sørensen og Inger Bertelsen dannede et flertal sammen med Socialdemokraterne og sikrede, at tilbygningen bliver opført som planlagt. Formålet med at tage en drøftelse om emnet i byrådet er, at politikere kan spore sig ind på helt konkrete forslag, som efterfølgende skal sendes til høring i skolebestyrelserne. - Vi ønsker en klar tilkendegivelse af, hvad der skal arbejdes videre med, siger Henrik C. Pedersen, som håber, at der under alle omstændigheder bliver gennemført en grundig debat om de muligheder, der er for at tilpasse strukturen på skoleområdet.