Grundigere udvælgelse til aktiveringstilbud

Motivation afgørende for, om kommunen giver tilbud om aktivering

Arbejdsløshed 9. september 2002 08:00

AALBORG: Fremover vil kommunens socialforvaltning lavere en grundig udvælgelse af kontanthjælpsmodtagere, der er motiverede for at blive selvforsørgende, og for dem bliver der i denne tid skabt en række ny aktiveringstilbud. Tilbage vil der være en gruppe, som ikke er motiveret for at komme ud af kontanthjælpen. Den ny model for aktivering træder i kraft 1. oktober, og den betyder omfattende personalerokeringer i socialforvaltningen. - Vi har haft omkring 15 aktiveringsprojekteter, og de bliver alle nedlagt og erstattet af nye. Det omfatter lidt over 80 medarbejdere, som har haft sommeren til at overveje, hvilket af de ny tilbud, de har ønsket at byde ind på. Det er en omfattende kabale, som nu ser ud til at gå op. Som det ser ud nu, er der to medarbejdere overtallige. Men vi har jo en tryghedsaftale, og det betyder, at de pågældende inden nytår kan have fået flere tilbud om stillinger, der svarer til de jobs de kom fra, siger arbejdsmarkedschef Svend Erik Hansen. De ca. 80 medarbejdere har kunne give de ny jobtilbud prioritet, og næsten tre fjerdedele har fået opfyldt deres førsteprioritet. Blandt de mest omdiskuterede projekter, der nedlægges, er bl.a. Gåsepigen, der har været rettet mod unge mødre. - Det er ikke til at sige, hvilke projekter, kvinderne fra Gåsepigen havner i. Det afhænger af en samtale med hver enkelt. Men det afgørende er, at de ny tilbud bliver meget målrettede, og der sker en mere grundig udvælgelse end tidligere af deltagerne til de enkelte projekter. Men den ekspertice, vi har til rådighed, søger vi i fremtiden til den enkelte at komme med et tilbud, der er mere præcist end nu, siger Svend Erik Hansen. Som eksempler på de ny tilbud nævner han en udslusningsprojekt. Det omfatter jobsøgning, og her er perioden begrænset til tre måneder. Det er rettet mod kontakthjælpsmodtagere, der meget gerne vil have et arbejde. Et andet projekt er eksempelvis rettet mod at få kontanthjælpsmodtagere til at søge ind på social- og sundhedsudddannelserne i Hammer Bakker. Om den gruppe kontanthjælpsmodtagere, som kommunen ikke skønner er motiverede for at blive selvforsøgende, siger Svend Erik Hansen: - Målet er naturligvis, at de bliver det. Men gruppen, der ikke bliver udvalgt til de ny projekter, får så mulighed for at arbejde for deres kontanthjælp. Vi har f.eks. kommunens haveservice, og der er et vaskeri, hvor arbejdstøj bliver vasket.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...