Grundlæggende had afsløret

Den svenske avis, Nerikes Allehanda, har påkaldt sig vrede i Sverige og ikke mindst i Mellemøsten, fordi avisen søndag 26.8. offentliggjorde en af kunstneren Lars Vilks¿ tegninger, der forestiller Muhammed som hund.

Flere steder i dansk og svensk presse er det blevet fremført, at Nerikes Allehanda, der er en svensk lokalavis med hovedsæde i Örebro i hjertet af Sverige, var det første svenske medie, der bragte en af de omdiskuterede tegninger. Denne oplysning er imidlertid ikke korrekt. Nerikes Allehanda var ikke det første svenske medie, der offentliggjorde en af de omdiskuterede tegninger. Det første svenske medie, der bragte en Vilks-tegning, var Barometern Oskarshamns-Tidningen, som offentliggjorde Muhammed-tegningen allerede onsdag 15.8. 2007 (til sammenligning var tegningerne allerede blevet offentliggjort i Danmark. I JP 9. august og i Weekendavisen 10. august og igen 17. august (to tegninger)). Men af uransaglige årsager var det Nerikes Allehandas publicering, som blev genstand for protest og demonstrationer. Sagen i Sverige giver dermed mindelser om den danske Muhammed-sag, hvor det var tegneren Lars Refn - der slet ikke havde tegnet Muhammed (den islamiske religionsstifter, forstås), men derimod skoleeleven Muhammed fra 7.A - som modtog en af de første dødstrusler. Dette scenario tegner et vigtigt billede: Man får umiddelbart det indtryk, at protesterne mod de svenske og danske tegninger har et vist irrationelt præg over sig, men går man længere ind i analysen, står det klart, at tegningerne kun tjener som anledning. Demonstrationerne, protesterne og dødstruslerne bærer i deres essens et langt mere omfattende og grundlæggende had. Ikke bare til tegnerne. Men til vesten og vestens værdier.