Grundlag for næste valg

Så kom statsministerens taktiske oplæg for at få grundlaget for at udskrive valg.

Faktisk er det mere socialt afbalanceret, end jeg havde regnet med, men jeg er enig med kritikerne i, at det ikke er socialt stærkt nok, fordi det giver alt for meget til de højest lønnede i forhold til pensionister og andre overførselsindkomster. Man skal huske på, at 100 kroner mere i energiafgift rammer jo den lavest lønnede væsentlig hårdere end 200 kroner gør på de højest lønnede. Det kan regeringspartierne og eventuelle forligspartier afhjælpe ved at hæve det personlige bundfradrag over perioden frem til 2015 med op til det dobbelte altså ca. 70.000 kr. Hvis man så samtidig fjernede mellemskatten og hævede grænsen for, hvornår man skal betale topskat i samme periode, ville man udligne den sociale skævhed. Det skyldes, at man med det forslag først begynder at betale skat, når eksistensgrundlaget er sikret. Jeg finder det f.eks. ikke urimeligt, at mennesker, der får mere end en halv million om året i løn, bidrager med væsentlig mere af den sidst tjente krone til velfærd, end de lavest lønnede gør. Derfor finder jeg, at 40 pct. i skat af den første halve mio. efter det personlige fradrag og 60 pct. af resten over den halve mio. er rimeligt. Det ville betyde, at grønne – og energiafgifter sammen med moms må skaffe de manglende skattekroner, hvilket ville lægge endnu mere låg på øget forbrug. Som vælger må man jo i dag se på alternativerne. Bliver det en S-ledet regering, ved vi jo alle af erfaring, at øgede skatter skal klare finansieringen, så den nuværende udsigt efter et valg er som at vælge mellem pest og kolera. Jeg tror dog, at DF er så glade for den øjeblikkelige magt, at de nok skal hjælpe til med at få regeringens forslag bakset igennem, for de har jo ikke udsigt til flere mandater ved et valg, hvor de jo ikke kommer til fadet, hvis det blive en S ledet regering. Størst fordel af et valg på nuværende tidspunkt har Ny Alliance, for de har jo endnu ikke fremlagt en politik og kører på en bølge af fornyelse, som vi jo ikke ved, hvad indebærer. Jeg kan dog ikke tro, at de lavest lønnede vil stemme et parti ind, der vil give en skattefordel til de højest lønnede på 25 pct., mens de lavest lønnede, pensionister og andre på overførselsindkomst ikke er lovet noget som helst. Statsministeren har med sit oplæg gjort valget til et skattevalg, og jeg ved p.t. ikke, hvor jeg vil sætte min stemme. Det bliver dog formentlig på SF eller R, for så bliver jeg da i det mindste en modvægt til pest og kolera.