Lokalpolitik

Grundlag på vej for ny fjordforbindelse

Om to år er de miljømæssige forhold i forbindelse med en linje over Egholm klarlagt. Derefter vil staten kunne træffe en afgørelse.

Sene bilister skal fra onsdag nedsætte farten i Limfjordstunnelen, hvor kun et spor i hver retning er åbent. Limfjordsforbindelse. Arkivfoto: Torben Hansen

Sene bilister skal fra onsdag nedsætte farten i Limfjordstunnelen, hvor kun et spor i hver retning er åbent. Limfjordsforbindelse. Arkivfoto: Torben Hansen

Næste år indleder Vejdirektoratet arbejdet med at lave en såkaldt VVM-redegørelse for en ny Limfjordsforbindelse over Egholm. Redegørelsen skal vurdere de miljømæssige konsekvenser af en linjeføring over Limfjordsøen. - Når VVM-redegørelsen er lavet, håber jeg, at der hurtigt efter 2011 i statens rullende planlægning kan afsættes penge til en ny Limfjordsforbindelse, siger Aalborgs tekniske rådmand Mariann Nørgaard (V). Med en VVM-redegørelse for Egholm-linjen vil staten have muligheder for at sammenligne de tre linjeføringer, der har været på tale. For løsningen med en paralleltunnel og den såkaldte Lindholmlinje er det nødvendige planlægningsgrundlag allerede på plads. - Og det bliver tre ligeværdige alternativer, staten kan vælge imellem, siger Aalborgs borgmester Henning G. Jensen (S). Den samme konstatering har Aalborgs magistrat gjort. Nej til fredning Det seneste par år har de miljømæssige konsekvenser af en Egholm-linje givet voldsom debat. Fredningsnævnet har dog afvist at indlede en egentlig fredningssag, og Danmarks Naturfredningsforening har intet fået ud af at anke den beslutning til Naturklagenævnet. Den VVM-redegørelse for Egholm-linjen, som Vejdirektoratet nu tager initiativ til at få lavet, var Nordjyllands Amt egentlig i gang med, men amtet nåede ikke at få redegørelsen gjort færdig, inden det blev nedlagt i forbindelse med kommunalreformen. For et år siden blev der kraftigt af nordjyske politikere arbejdet på at få en ny Limfjordsforbindelse med i den langsigtede investeringsplan, som regeringen i efteråret lagde frem. I den forbindelse satsede en række politikere på Egholm-linjen, og på et tidspunkt havde Venstre på Christiansborg fremlagt et trafikpolitisk oplæg, der tog udgangspunkt i Egholm-linjen. Det borgmestre og regionspolitikere nåede frem til var at bakke op om en vestlig linje, som staten finansierede. Foruden Egholm-linjen kunne den vestlige løsning også blive Lindholmlinjen. Ingen penge Forventningerne blev dog skuffet. En ny Limfjordsforbindelse er ikke med i statens investeringsplan. Til gengæld besluttede folketingspartierne bag trafikforliget i januar at afsætte 10 millioner kroner til en færdiggørelse af VVM-undersøgelsen for Egholm-linjen. Aalborgs tekniske rådmand Mariann Nørgaard (V) har været meget aktiv i forhold til Folketingets trafikudvalg for at skabe opbakning til en ny Limfjordsforbindelse. - Det har været et problem, at VVM-redegørelsen ikke var gjort færdig. Det bliver den nu, og så er der tre løsninger at vælge imellem, siger Mariann Nørgaard. Hun mener ikke, at Aalborg Kommunes holdning om, at det er tre ligeværdige løsninger, som staten får forelagt, hæmmer mulighederne for en vestlig linje. Udviklingsplan - Vi har allerede VVM-redegørelser for de to andre løsninger, og i 2011 vil VVM-redegørelsen for Egholm-linjen være færdig. På den måde bliver det tre ligeværdige løsninger. Men det, de nordjyske kommuner og regionen i fællesskab har talt for over for trafikministeren, er en vestlig linje. Det går jeg ind for, og det er også det, der er nævnt i den regionale udviklingsplan, understreger Mariann Nørgaard. Regionsrådets formand Ulla Astman (S) var sidste år med til at skabe enighed mellem region og de nordjyske kommuner om, at staten bør prioritere en vestlig linje højest. - Men regionen kan ikke som det gamle amtsråd direkte tage stilling til, hvilken linjeføring der bør prioriteres højest, siger Ulla Astman. Hun var selv en del af det flertal i det gamle amtsråd, der anbefalede Egholm-linjen.