Aalborg

Grundløs anklager

VANDVÆRK:På baggrund af indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling i I/S Granly Vandværk som annonceret i NORDJYSKE Stiftstidende mandag 31. januar samt artikel i Nordjyske Stiftstidende tirsdag 1. februar med titlen "Medlemmer vil vælte lille vandværks bestyrelse", vil vi hermed præcisere følgende: Den begærede ekstraordinære generalforsamling er sket på basis af et ønske fra den samlede bestyrelse som valgt på generalforsamlingen i 2004 minus den siddende formand. Den samlede bestyrelse består af 5 menige medlemmer, kassereren og formanden. I januar måned 2005 har 4 menige bestyrelsesmedlemmer valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet under den nuværende formand. Formålet med den ekstraordinære generalforsamling er derfor ikke at vælte nogen siddende bestyrelse inklusive dens formand, men alene at give vandværkets interessenter lejlighed til at vælge en ny bestyrelse på baggrund af den ekstraordinære situation, hvor der nu sidder en amputeret bestyrelse, da der alene er 2 suppleanter, der har kunnet indtræde for de 4 personer, der er udtrådt. Det udfald som formanden giver udtryk for i annoncen i Nordjyske Stiftstidende, og som gentages i den efterfølgende artikel mod det tidligere bestyrelsesmedlem, Bent Hagbarth er derfor grundløs.