Grundløse anklager

Tina Bømler anklager mig (19.5.) for at være fantasiforladt. Det er jeg muligvis.

Jeg havde i hvert fald ikke fantasi til at forestille mig, at Bømler som lektor ville rette en offentlig kritik imod mig og SF’s prostitutionspolitik uden skyggen af forudgående research. Ja, i SF mener vi, at en kriminalisering af kunderne til prostitution er et vigtigt og nødvendigt redskab til at begrænse prostitutionen i Danmark. Men det er ikke det eneste redskab i vores værktøjskasse. Vi ønsker at styrke den sociale indsats i forhold til de prostituerede. Vi foreslår bl.a. at prostituerede tilbydes revalidering, gratis psykologhjælp og frit lejde hos told og skat. Disse forslag kan nedbryde nogle af de forhindringer, som de prostituerede møder, hvis de ønsker at komme ud af prostitution. Hvad angår indsatsen mod rufferi og passivt alfonseri, så må jeg minde Bømler på følgende aktiviteter blot i dette forår. I april stillede jeg en række spørgsmål til justitsminister Brian Mikkelsen direkte rettet mod Ekstra Bladets sexannoncer og potentielle overtrædelse af rufferiparagraffen. Jeg bad bl.a. om et svar på rimeligheden i, at Ekstra Bladet modtager offentlig støtte til distribution og samtidig har sexannoncer, der potentielt reklamerer for mindreårige eller handlede kvinder. Til økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen har jeg ligeledes rettet en kritik af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens velvillige rådgivning til borgere, der ønsker at etablere bordeller i Danmark. Hverken SF eller undertegnede er fantasiløse, når det kommer til løsningerne for prostitutionen i Danmark. Vi er helt bevidste om, at det kræver en alsidig og omfattende indsats. Men mange gode initiativer vil være virkningsløse, hvis man ikke samtidig sætter en prop i den stigende efterspørgsel. Bømlers kritik af SF er ikke bare et fejlagtig, den fjerner desværre også det nødvendige fokus på kundernes medansvar for de prostitueredes sociale problemer.