Lokalpolitik

Grundloven over De Radikale

Når folketingsmedlemmer først er blevet valgt, er de alene bundet af deres overbevisning og ikke nogen forskrift af deres vælgere.

Vagn Kvist

Vagn Kvist

Det er bl.a. netop derfor, vi i den organisatoriske struktur i Det Radikale Venstre adskiller os fra alle øvrige partier, men derudover har vi heller ingen eksklusionsparagraf, og den er mindst lige så vigtig som en mindretalsbeskyttelse. Partiets formand må således ikke være medlem af Folketinget, og sådan skal det også være fremover, selv om det i perioder kan være besværligt i et demokrati. Noget andet er, at der vel heller ikke er noget andet parti, hvor det er så let at få indflydelse blot ved at indmelde sig, idet partiets skiftende ledere respekterer stort set alle de vedtagelser, som vedtages på landsmøder, men også giver sig tid til at lytte, når de mange nye medlemmer møder op til de åbne bestyrelsesmøder, som vi også praktiserer. Der har de senere år kun været en afstemning på landsmødet (om fri hash), hvor partiets leder, Marianne Jelved, tilkendegav, at det ville hun under ingen omstændigheder arbejde eller stemme for i Folketinget og godt for det. Det Radikale Venstre har i øvrigt en decentral medlemsstruktur, som for øjeblikket er ved at blive tilpasset strukturreform med storkommuner, regioner og den nye folketingsvalglov, som skal være klar i løbet af efteråret, medens landsmøderesolutioner er ved at blive finpudset til landsmødet midt i september. Så den lange, solide tradition, vi har med en parlamentarisk leder og en organisatorisk leder i Det Radikale Venstre, forventer jeg ikke bliver ændret i denne omgang.