Udenrigspolitik

Grundlovsdag i den store verdens tegn

Udenrigsminister Per Stig Møller advarede i sin grundlovstale i Terndruplund i går mod fundamentalisme i alle dens fremtrædelsesformer og opfordrede til, at det menneskesyn, som den danske grundlov er udtryk for, udbredes til andre.

- Aldrig har demokratiet stået så stærkt i Europa, aldrig har vi været så fælles som værdierne, som vi er i EU. Med kommunismens fald blev demokratiet i Europa sikret, men vi har alligevel stadig naboer, som ikke har de rettigheder, som vi anser for givne, sagde han med henvisning til Hviderusland. Under de grønne bøge opfordrede udenrigsministeren til at sikre udviklingen hos de nye EU-medlemmer, så der ikke rejser sig et sølvtæppe i stedet for det gamle jerntæppe ned gennem Europa. - Samtidig skal vore forskelle bevares. Deri ligger Europas styrke, fastslog han. Både i og uden for Nordjylland var det i høj grad udenrigspolitikken, der prægede grundlovsmøderne. Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) forsvarede Danmarks deltagelse i krigen mod Irak: - Det hører med til simpel solidaritet overfor en alliancepartner at sige ja, fastslog han. I Hulen ved Dronninglund krævede SF's formand, Holger K. Nielsen, til gengæld, at der nedsættes en parlamentarisk kommission, der skal undersøge, hvilke efterretningsoplysninger der lå til grund for, at Danmark gik med i angrebet. - Vi er nødt til vedholdende at stræbe efter, at sandheden kommer frem, sagde Holger K. Nielsen. Socialdemokratiets formand, Mogens Lykketoft, kritiserede borgerligt valgte medlemmer af Danmarks Radios bestyrelse for deres kritik af DR's dækning af Irak-krigen. Med adresse til forholdene i de italienske medier advarede han imod, at Danmark får "Berlusconi-tilstande". - Tankernes frihed og kanaladgang for andre holdninger end magthavernes er vitalt for folkestyret, sagde Mogens Lykketoft i sin grundlovstale.