EMNER

Grundlovshygge i Hedelund

BRØNDERSLEV: Rododendronblomsterne stod i fuldt flor, squaredancerne svedte i solen - og der var køligt fadøl i krusene. Der var dømt hyggeeftermiddag, da Dansk Folkeparti i går inviterede til grundlovsmøde i parken i Brønderslev. Og ganske vist var partimedlemmerne i overtal. Men rundt omkring var politiske modstandere, skeptikere og kritikere mødt op. For at høre, hvad Danmarks højrefløj mener om rigets og Europas tilstand. Elever fra Nordjyllands Idrætshøjskole havde slået sig ned i græsset lidt på afstand fra begivenhedernes centrum. De havde nemlig henlagt undervisningen i politik og demokrati til Hedelund denne torsdag eftermiddag. De politiske taler tog folketingsmedlem Bent Bøgsted og medlem af Europa-parlamentet Mogens Camre sig af, mens Jens Østergaard Jensen - der iøvrigt er medlem af Venstre - var inviteret til at snakke om landbrugets positive og negative påvirkninger af miljøet. Og tilhørerne kunne ikke være i tvivl om, at Dansk Folkeparti bryder sig meget lidt om at få en ny EU-forfatning - eller en EU-grundlov, som de to talere døbte den. - Vi vil ikke have en europæisk grundlov, der giver Tyskland og Frankrig ret til at bestemme, hvad vi skal lave af love i Danmark. Grundloven er vores sidste værn mod en EU-stat, sagde Bent Bøgsted. Og samme emne dominerede Mogens Camres grundlovstale. - Danmark vil - hvis vi vedtager EU's nye grundlov - ophøre med at eksistere som selvstændig stat. Camre tilføjede, at Danmark adskiller sig fra andre EU-lande: - Vores institutioner fungerer bedre, vore sociale vilkår er bedre, vores ledighed er meget lavere, vores arbejdskraft bedre uddannet og mere effektiv. Vores betalingsbalance er meget bedre. Vores kriminalitet - og jeg mener vores kriminalitet, ikke de uønskede fremmedes - er meget lavere. - Med forfatningsforslaget vil Danmarks forhold på alle væsentlige områder blive besluttet af mennesker, som aldrig har sat deres ben i Danmark, og som har en helt anden samfundskultur end vi, advarede Mogens Camre.