Lokalpolitik

Grundpriser skræmmer mange børnefamilier

Kommuner undrer sig over, at ingen køber grunde i ny udstykningsområder

AALBORG:Aalborg Kommune har de seneste år kunnet se, hvordan nabokommunerne har stor succes med at tiltrække børnefamilier fra Aalborg-området. Både socialrådmand Birgit Ekstrøm (S) og teknisk rådmand Henrik Thomsen (SF) mener, at den udvikling kan have noget at gøre med, at grundpriserne er højere i Aalborg end i omegnskommunerne. - Vi har søgt at holde os til markedspriserne for de typer af grunde, vi sælger, siger rådmand Henrik Thomsen. Han lover ikke noget prisfald, men det giver spekulationer i hans forvaltning, at der findes ny udstykninger, hvor det har vist sig meget svært at sælge grunde: - Vi vil have kigget på, hvad årsagen kan være til, at vi i nogle områder har meget svært ved at sælge grunde, siger Henrik Thomsen. Således har kommunen en halv snes grunde til salg på Gøgeurtvej i Vodskov, men indtil nu er der ingen, der er bidt på prisen på 400.000 kroner for en grund. Sådan har det været i et par år. Det undrer Henrik Thomsen, idet der, inden udstykningen gik i gang, var et meget stort antal forespørgsler fra folk, der virkede interessede i at købe grund på Gøgeurtvej. Grundene varierer mellem knap 800 kvadratmeter og næsten 900 kvadratmeter. I området er der oven i købet planlagt en anden etape, der skal indeholde næsten dobbelt så mange grunde, som der er udbudt til salg nu. Også for en udstykning på Ribevej ved Langagervej i Aalborg Øst kniber det med afsætningen af grunde. Her er to af de 15 parcelhusgrunde solgt. På vejen koster en grund enten 450.000 kroner eller 500.000 kroner. Kommunen er ved at udarbejde en plan for bæredygtighed. I oplægget bliver der peget på problemet med, at Aalborgs nabokommuner tiltrækker mange børnefamilier. En opgørelse viser, at der til Aalborg sydlige nabokommuner inden for de seneste år har været en fraflytning fra Aalborg. Her har især Nibe Kommune haft stor tiltrækningskraft. Mod nord er det kun Hals Kommune af kommunerne der direkte støder op til Aalborg, der har haft en samlet tilgang af borgere fra Aalborg. I redegørelsen for planen nævnes, at der op igennem 1990-erne er sket en forskydning af byggeaktiviteter fra Aalborg til nabokommunerne, og at der samlet set er flyttet inkomst ud af Aalborg Kommune. I sin planlægning søger Aalborg Kommune at se frem til 2015. Især i storbyområdet skal der findes arealer til ny boliger. Her peger planen for en bæredygtig udvikling på, at mulighederne i storbyområdet ligger i Hasseris, i Smedegård Aalborg Øst og i universitetsområdet. Samtidig forudses, at byggemulighederne slipper op i Gug, i Nørresundby,Skalborg, Klarup og Gistrup. Til gengæld vil der være muligheder i de fleste oplandsbyer.