Grundsalg baner vej for center

Byrådet besluttede at sælge 2400 kvadratmeter stort areal ved Dr. Ingrid Hallerne - det skal bruges til et sports- og kursuscenter

FARSØ:Et areal-salg har bragt planerne om et sports- og kursuscenter i tilknytning til Dr. Ingrid Hallerne i Farsø et skridt nærmere en realisering. På et lukket møde har Farsø Byråd netop besluttet at sælge det 2400 kvadratmeter store areal mellem Stationsvej og sportsbanerne, der udset til rumme et sports- og kursuscenter. Arealet er ubenyttet i dag og der er udarbejdet en lokalplan for området. Den åbner mulighed for at etablere et sports- og kursuscenter her - på en række nærmere betingelser, der er indeholdt i lokalplanen. - Og de skal naturligvis overholdes af køberen, eller hvem der måtte skulle stå for center-projektet, siger Jens Chr. Olesesen fra Farsø Kommune. Og derfor kunne byrådet også sige ja til jordsalget, der er en form for inddirekte støtte til projektet. Prisen for arealet er nemlig kun 60.000 kr. for de 2400 kvadratmeter, men til gengæld kan arealet kun udnyttes til det center-formål, der er beskrevet i lokalplanen, ligesom køberen har forpligtiget sig til ikke at videresælge arealet med fortjeneste. Køberen af arealer er Farsø Udviklingsselskab, men om det eller et andet selskab/selvejende institution går ind i selve projektet med sports- og kursuscentret, ligger endnu ikke fast. Men det vil under alle omstændigheder ske i samarbejde med bestyrelsen for Dr. Ingrid Hallerne, der har været stærkt involveret i centerplanerne - og som vil kunne få stort udbytte af det i fremtiden. Det er tanken at bygge 1700 kvadratmeter stort center fordelt på to etager, og der skal både være mulighed for kursusaktiviteter og overnatning.